• Tartalom
Oldalmenü

461/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények szavatolótőke-szükségletének kiszámításáról

2016.01.01.

A Kormány a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 86/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre terjed ki.

2. § A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény minimális szavatolótőke-szükségletének számítását a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének szabályai szerint kell elvégezni azzal, hogy az életbiztosítási kockázatokra előírt szabályokat az alábbi eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni:

a) az életbiztosítási kockázatok minimális szavatolótőke-szükséglete cím alatt az „R1” eredmény „V” értékébe a teljes matematikai tartalék beleszámít;

b) az életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő nem-életbiztosítási kockázatok minimális szavatolótőke-szükséglete cím alatt az „a” értéke alatt a megrokkanási kockázatot is tartalmazó nyugdíjkonstrukciók nyújtása esetén a hozzájárulásokból ezen kockázatokra becsülhető kockázati hozzájárulási rész értendő; a „b” értéke alatt a kockázatból a rendes nyugdíjszolgáltatáson felüli kifizetések értendők;

c) a befektetéshez kötött életbiztosításokhoz és a kezelt nyugdíjalapokhoz kapcsolódó minimális szavatolótőke-szükséglet cím alatt a „V1” és „V2”, illetve „C3” értékébe a teljes a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) nyugdíjkonstrukciók tartaléka, illetve a teljes fedezeti tartalék, továbbá a „C3” értékébe az előbbi tartalékokkal érintett portfólió megfelelő igazgatási költsége beleszámít;

d) az A) A nem-életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete (éves számítás) rész, valamint a C) A nem-életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete (negyedéves számítás) rész 6. pontjában az „E1” összeg kiszámítását a következő módon kell elvégezni: a 8. pontban meghatározott „a” összeg 50 millió eurót meg nem haladó rész 18%-ának, valamint az 50 millió eurót meghaladó rész 16%-ának összegét kell megszorozni a 17. pontban meghatározott „c” arányszámmal;

e) az A) A nem-életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete (éves számítás) rész 26. pontjában az „E2” összeg kiszámítását a következő módon kell elvégezni: a 28. pontban meghatározott „b” összeg 35 millió eurót meg nem haladó rész 26%-ának, valamint a 35 millió eurót meghaladó rész 23%-ának összegét kell megszorozni a 17. pontban meghatározott „c” arányszámmal;

f) a C) A nem-életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete (negyedéves számítás) rész 18. pontjában az „E2” összeg kiszámítását a következő módon kell elvégezni: a 20. pontban meghatározott „b” összeg 35 millió eurót meg nem haladó rész 26%-ának, valamint a 35 millió eurót meghaladó rész 23%-ának összegét kell megszorozni a 17. pontban meghatározott „c” arányszámmal.

3. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet

a) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003. június 3-i 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 303. cikkének

való megfelelést szolgálja.