• Tartalom

2015. évi XLVIII. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról1

2015.05.06.

1–26. §2

27. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

28. § E törvény 2–5. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. április 27. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 66. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére