• Tartalom

486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával kapcsolatos módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés f) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (8) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § e) pontjában,

a 12 alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

a 15. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában,

a 16. alcím tekintetében a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (6) bekezdésében,

a 17. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 19. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 22. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § p) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában,

a 24. alcím tekintetében a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 4. § (4) bekezdésében,

a 25. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 26. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 27. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában,

a 28. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4a) bekezdésében,

a 29. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában,

a 30. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és (3) bekezdésében, a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 31. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 32. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 33. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 34. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 35. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 11. pontjában,

a 36. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában,

a 37. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 38. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 39. alcím tekintetében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/C. § a) pontjában,

a 40. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés l) és m) pontjában,

a 44. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 45. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés m) és o) pontjában,

a 46. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 5. és 6. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló
143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a) 14. §-ában a „vám- és pénzügyőri igazgatóságát” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóságát” szöveg,

b) 17. § (2) bekezdés c) pontjában a „vám- és pénzügyőri igazgatóságának” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóságának” szöveg

lép.

2. A talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § A talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdés e) pontjában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságánál” szövegrész helyébe az „Adó- és Vámigazgatóságánál” szöveg,

c) 11. § (2) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága” szövegrész helyébe az „Adó- és Vámigazgatósága” szöveg

lép.

3. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 65. § (5) bekezdés a) pontjában az „adóigazgatóságát” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóságát” szöveg,

b) 3. számú mellékletében az „adóigazgatósága” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatósága” szöveg

lép.

4. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. § A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet

a) 11/E. § (3) bekezdésében, valamint 1. számú mellékletében az „APEH” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg,

b) 13. § (3) bekezdésében az „APEH Agrárfinanszírozási folyósítási” szövegrész helyébe a „NAV Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási” szöveg

lép.

5. Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a (továbbiakban: NAV)” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az „az APEH” szövegrészek helyébe az „a NAV” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdés d) pontjában az „APEH” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében az „APEH elnöke” szövegrész helyébe az „állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg,

f) 5. § (3) bekezdésében az „az APEH elnökének” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetőjének” szöveg,

g) 6. § (5) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében az „Az APEH” szövegrész helyébe az „A NAV” szöveg

lép.

6. A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló
282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 29. § (10) bekezdésében az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)” szöveg,

b) 29. § (10) bekezdésében az „az APEH-től” szövegrészek helyébe az „a NAV-tól” szöveg

lép.

7. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

7. § A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. § k) pontjában a „felügyelő” szövegrész helyébe az „irányító” szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

a) II. rész 3. pont címében az „(a NAV esetében felügyeletét)” szövegrész,

b) VII. rész 1. pont címében az „és a NAV felügyeletét ellátó miniszter” szövegrész.

8. A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. § A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet r) pontjában a „Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Központi Irányítása” szöveg lép.

9. A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § Hatályát veszti a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában a „Központi Hivatala” szövegrész.

10. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 47. § (1) bekezdésében, 48. § (8) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében az „alsó fokú vámszerve” szövegrész helyébe a „vámszerve” szöveg,

b) 48. § (4) bekezdésében, 49. § b) pontjában az „alsó fokú vámszervének” szövegrész helyébe a „vámszervének” szöveg,

c) 13. számú mellékletében az „alsó fokú vámszervnek” szövegrész helyébe a „vámszervnek” szöveg

lép.

11. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

12. § A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés d) pontjában, 7. § (4) és (6) bekezdésében az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az „APEH” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg

lép.

12. A mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt feladatokról szóló 6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosítása

13. § A mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt feladatokról szóló 6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrségtől” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivataltól” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés g) pontjában a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg

lép.

13. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

14. § A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a „Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi Hivatalával” szövegrész helyébe a „Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV)” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében a „NAV Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg

lép.

14. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 6/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „adóigazgatósága” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatósága” szöveg,

b) 9. számú melléklet 4.4. alpontjában az „adóigazgatósága” szövegrész helyébe a „megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága” szöveg

lép.

15. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

a) 8/A. § (3) bekezdésében az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó és Vámhivatal” szöveg,

b) 8/D. § (5) bekezdésében, 2. számú melléklet 7.2. pontjában, valamint 11. számú melléklet címében az „APEH” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg,

c) 11. § (1) bekezdésében az „APEH Állami” szövegrész helyébe a „NAV Állami”, valamint az „APEH Agrárgazdasági kezességbeváltás folyósítási” szövegrész helyébe a „NAV Agrárgazdasági kezességbeváltás lebonyolítási” szöveg,

d) 2. számú melléklet 7.2. pontjában az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál” szöveg

lép.

16. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági feladatait ellátó szervének” szöveg lép.

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló
82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában a „Központi Hivatalának OLAF” szövegrész helyébe az „OLAF” szöveg,

b) 23. § (1) és (2) bekezdésében a „NAV Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg

lép.

18. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § (7) bekezdés a)–c) pontjában a „Központi Hivatalát” szövegrész helyébe a „Központi Irányítását” szöveg,

b) 1. § (8) bekezdésében a „Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Központi Irányítása” szöveg,

c) 4. § (6) bekezdésében a „NAV Központi Hivatalának” szövegrész helyébe a „NAV Központi Irányításának” szöveg,

d) 4. számú mellékletében a „Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság” szövegrészek helyébe az „Adó- és Vámigazgatóság” szöveg, a „NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóság” szövegrész helyébe a „NAV Repülőtéri Igazgatóság” szöveg

lép.

19. A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

20. § A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg lép.

20. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 14/A. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában a „vám- és pénzügyőri igazgatóságát, illetve az 1. és 2. számú Repülőtéri Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a NAV vám- és pénzügyőri főigazgatóságát, illetve Repülőtéri Főigazgatóságát” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóságát, illetve a Repülőtéri Igazgatóságot, másodfokú eljárásban a NAV Központi Irányítását” szöveg,

b) 14/A. § (4) bekezdésében a „NAV Központi Hivatalával” szövegrész helyébe a „NAV-val” szöveg,

c) 14/A. § (7) bekezdésében a „regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságát” szövegrész helyébe a „területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságát” szöveg

lép.

21. A családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján felvett hitelhez kapcsolódó hiteldíj meghatározásáról és az állami kezességvállalásról szóló 52/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

22. § A családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján felvett hitelhez kapcsolódó hiteldíj meghatározásáról és az állami kezességvállalásról szóló 52/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „APEH Agrárgazdasági kezességbeváltás folyósítási” szövegrész helyébe a „NAV Agrárgazdasági kezességbeváltás lebonyolítási” szöveg lép.

22. A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

23. § A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával, a Nemzetbiztonsági Hivatallal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az Alkotmányvédelmi Hivatallal” szöveg lép.

23. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „Vám- és Pénzügyőrséget” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalt” szöveg,

b) 2. § (3) és (4) bekezdésében, az (5) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában, (6) és (8) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó és Vámhivatal” szöveg,

c) 2. § (7) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg

lép.

24. A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

25. § A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet Mellékletében a „Kiemelt Adózók Adóigazgatósága” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága” szöveg lép.

25. A kormányhivatalokat felügyelő miniszter kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet hatályon kívül helyezése

26. § Hatályát veszti a kormányhivatalokat felügyelő miniszter kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet.

26. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

27. § A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg, a „VPOP útmutató” szövegrész helyébe a „NAV útmutató” szöveg, a „vám- és pénzügyőri hivatalhoz” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatósághoz” szöveg,

b) 5. § (3) és (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a „VPOP útmutatóban” szövegrész helyébe a „NAV útmutatóban” szöveg

lép.

27. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 2.8. pontjában a „Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Központi Irányítása” szöveg,

b) 1. melléklet 3.5. alpontjában a „közép- és alsó fokú vámszervei” szövegrész helyébe a „vámszervei” szöveg

lép.

28. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

29. § A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjában az „a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg lép.

29. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

30. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 5. pontjában a „Kiemelt Adózók Adóigazgatósága” szövegrész helyébe a „Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága” szöveg lép.

30. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.)
Korm. rendelet módosítása

31. § A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdésében az „alsó fokú vámszerveinél” szövegrész helyébe a „vámszerveinél” szöveg lép.

31. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

32. § Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében a „kenőanyag APEH egységára” szövegrész helyébe a „kenőanyag NAV egységára” szöveg lép.

32. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 30. § (1) bekezdésében az „alsófokú vámszerve” szövegrész helyébe a „vámszerve” szöveg, a „NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi területén” szövegrész helyébe a „Budapesten vagy Pest megyében” szöveg, a „NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság” szövegrész helyébe a „NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága” szöveg,

b) 30. § (3) bekezdésében a „NAV Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg

lép.

33. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet I. pont 15. alpontjában az „annak elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg lép.

35. § Hatályát veszti az Ávr. 52. § (2) bekezdés c) pontja.

34. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

36. § Hatályát veszti a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

35. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

37. § A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg lép.

36. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

38. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a) 16. § (6) bekezdésében a „szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében megjelölt, be- és kiléptetést, behozatali és kiviteli irányú vámeljárást, valamint engedélyigazolást végző vámszervet” szövegrész helyébe a „be- és kiléptetést, behozatali és kiviteli irányú vámeljárást, valamint engedélyigazolást végző területi szervét” szöveg,

b) 17. § (3) bekezdés b) pontjában az „a vámszerv elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg

lép.

37. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Képesítési Korm. rend.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1. melléklet alkalmazásában
a) felsőoktatásban szerzett jogi és igazgatási szakképzettség:
aa) a jogász szakképzettség,
ab) az igazságügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
ac) a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség;
b) felsőoktatásban szerzett rendészeti szakképzettség:
ba) a bűnügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
bb) a rendészeti igazgatási alapképzési szakon biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, vám- és jövedéki igazgatási szakirányon szerzett szakképzettség;
c) felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség:
ca) az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cb) a gazdaságelemzés alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cc) a közszolgálati alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cd) a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
ce) a pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cf) a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon szerzett szakképzettség;
d) középfokú végzettség az érettségi végzettség.”
6. § Az a kormánytisztviselő, illetve pénzügyőr, aki 2015. december 31-én a NAV állományába tartozik, és olyan munkakört tölt be, ami 2016. január 1-jével e kormányrendelet alapján megszűnik, munkakörcsoportján belül az új munkaköre ellátására képesítettnek kell tekinteni.”

(4) A Képesítési Korm. rend. 3. §-ában az „a NAV elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg lép.

38. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet módosítása

40. § A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (2) bekezdésében a „részt vesznek” szövegrész helyébe a „részt vesz” szöveg lép.

41. § Hatályát veszti az R1. 2. § (2) bekezdésében az „és területi szervei (a továbbiakban: vámhatóság)” szövegrész.

39. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

42. § A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. §-ában a „vám- és pénzügyőri igazgatóság” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóság” szöveg lép.

40. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

43. § A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a „Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Központi Irányítása” szöveg,

b) 3. § (8) bekezdésében az „az illetékes vám- és pénzügyőri igazgatóságok” szövegrész helyébe az „a NAV illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságainak” szöveg,

c) 15. § (5) bekezdésében a „regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság, valamint a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „NAV megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága, valamint a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság” szöveg, továbbá a „sorsolással kiválasztott, legalább 3 fémkereskedőt” szövegrész helyébe a „sorsolással kiválasztott fémkereskedő(ke)t” szöveg

lép.

41. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

44. § Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 651.1 pontjában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg lép.

42. Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló
556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az „Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőr Igazgatóságához” szövegrész helyébe az „Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságához” szöveg lép.

43. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 90/B. §-sal egészül ki:

90/B. § A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője feladat- és hatáskörének gyakorlójaként a miniszter által vezetett minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkárát jelöli ki.”

(2) Az R2. 1. melléklet H) pontja szerinti táblázat B:5 mezőjében a „felügyelet” szövegrész helyébe az „irányítás” szöveg lép.

44. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

47. § Hatályát veszti a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 360.1. pontjában a „Központi Hivatala” szövegrész.

45. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

48. § A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a) 24. § (1) bekezdésében az „úgy az illetékes alsó fokú vámszerv” szövegrész helyébe az „az illetékes vámszerv” szöveg,

b) 28. § (14) bekezdésében az „alsó fokú vámszervnek” szövegrész helyébe a „vámszervnek” szöveg

lép.

46. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

49. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a) 16. § (2) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg,

b) 32. § (4) bekezdésében az „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének” szövegrész helyébe az „Az állami adó- és vámhatóság vezetőjének” szöveg

lép.

47. Záró rendelkezések

50. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Képesítési előírások
I. Adóügyi munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
adóügyi
szakreferens

I.

a) adóalany nyilvántartó

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

3

 

b) adóeljárási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vám szaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

4

 

c) folyószámla kezelési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

5

 

d) illetékigazgatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

6

 

e) bevallási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

7

2.
adóügyi
ügyintéző I.

I.

a) adóalany nyilvántartó

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

8

 

b) adóeljárási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

9

 

c) folyószámla-kezelési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

10

 

d) illetékigazgatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

11

 

e) illeték kiszabási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

12

 

f) bevallási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

13

3.
adóügyi
ügyintéző II.

II.

a) adóalany nyilvántartó

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

14

 

b) adóeljárási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

15

 

c) folyószámla-kezelési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

16

 

d) illetékigazgatási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

17

 

e) illeték kiszabási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

18

 

f) bevallási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

19

4.
ügyfélszolgálati ügyintéző I.

I.

ügyfélszolgálati

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

20

5.
ügyfélszolgálati ügyintéző II.

II.

ügyfélszolgálati

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

21

6.
tájékoztatási szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

22

7.
tájékoztatási ügyintéző I.

I.

tájékoztatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

23

8.
tájékoztatási ügyintéző II.

II.

tájékoztatási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

II. Bűnügyi munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
bűnügyi szakreferens

I.

bűnügyi
irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), nemzetbiztonsági szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozói, jogi szakokleveles tanácsadói, vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

3

2.
bűnügyi főreferens

I.

bűnjelkezelői

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség

4

3.
bűnügyi referens

II.

bűnjelkezelői

középfokú végzettség

5

4.
pénzügyi nyomozó I.

I.

pénzügyi nyomozói

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), nemzetbiztonsági szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

6

5.
pénzügyi nyomozó II.

II.

pénzügyi nyomozói

középfokú végzettség

7

6.
civil pénzügyi nyomozó I.

I.

pénzügyi nyomozói

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

8

7.
civil pénzügyi nyomozó II.

II.

pénzügyi nyomozói

középfokú végzettség

9

8.
pénzügyi információs szakreferens

I.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, megakadályozása, az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott feladatok

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) nemzetbiztonsági, biztonság- és védelempolitikai szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

10

9.
pénzügyi információs referens

II.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, megakadályozása, az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott feladatok

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

III. Ellenőrzési munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
adóellenőr I.

I.

adóhatósági ellenőrzési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

3

2
adóellenőr II.

II.

adóhatósági ellenőrzési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

4

3.
belső ellenőr

I.

belső ellenőrzés

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott végzettségek

5

4.
ellenőrzési szakreferens

I.

szakmai
irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

6

5.
ellenőrzési ügyintéző I.

I.

a) előkészítő és adatszerző

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

7

b) kockázatkezelési és kiválasztási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés

8

c) szerencsejáték ellenőrzési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki menedzseri szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés; mechatronikai technikusi szakképesítés

9

6.
ellenőrzési ügyintéző II.

II.

a) előkészítő és adatszerző

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

10

b) kockázatkezelési és kiválasztási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés

11

7.
kockázat-
kezelési szakreferens

I.

kockázatkezelési tervezési és szervezési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vám szaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emel tszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés

12

8.
kockázat-
kezelési főreferens

I.

kockázatkezelési koordinációs és tervezési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés

13

9.
kockázat-
kezelési referens

II.

kockázatkezelési koordinációs és tervezési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés

IV. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
igazgatási főreferens

I.

igazgatási, koordinációs

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, andragógiai (művelődésszervező), szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint ügyvitelszervezői, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés, vagy titkársági és irodai munka tanulmányi területen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

3

2.
igazgatási referens

II.

dokumentáció,
ügyiratkezelés

középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy titkársági és irodai munka tanulmányi területen szerzett legalább középfokú szakképesítés; segédlevéltárosi és ügykezelői szakképesítés

4

3.
jogi szakreferens

I.

jogi

jogász szakképzettség

5

4.
hatósági ügyintéző

I.

hatósági

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadó, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

6

5. titkársági ügyintéző

II.

titkársági

középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy titkársági és irodai munka tanulmányi területen, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy 7 modulos Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL)

V. Tervezési, elemzési, stratégiai munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
vezető elemző

I.

a) tervező-elemző

felsőoktatásban szerzett jogi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, gazdaságtudományi, matematikusi, alkalmazott matematikusi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

3

b) stratégiai tervező

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, gazdaságtudományi, matematikusi, alkalmazott matematikusi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

4

2.
elemző

II.

statisztikai
szervező-tervező

középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

5

3.
vezető kontroller

I.

kontrolling

felsőoktatásban szerzett jogi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, gazdaságtudományi, matematikusi, alkalmazott matematikusi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

6

4.
kontroller

II.

kontrolling

középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés

VI. Vám- és pénzügyőri munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
analitikai szakreferens

I.

analitikai

felsőoktatásban szerzett bio-, anyag-, vegyész-, élelmiszer-, szőlész-borász, könnyűipari, gépész-, villamosmérnöki szakképzettség; felsőoktatásban szerzett fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi szakképzettség

3

2.
analitikai referens

II.

analitikai

középfokú vegyészi végzettség; középfokú végzettség, valamint mérnökasszisztensi, vagy vegyipari szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

4

3.
járőr I.

I.

a) vám és egyéb adó ellenőrzési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

5

b) fegyverzeti

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, rendészeti igazgatási, honvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

6

4.
járőr II.

II.

a) vám és egyéb adó ellenőrzési

középfokú végzettség

7

b) fegyverzeti

középfokú végzettség

8

c) objektumvédelmi, vagyonvédelmi

középfokú végzettség

9

5.
vám- és pénzügyőri szakreferens

I.

szakmai
irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

10

6.
vám- és pénzügyőri ügyintéző I.

I.

vám- és pénzügyőri

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

11

7.
vám- és pénzügyőri ügyintéző II.

II.

vám- és pénzügyőri

középfokú végzettség

12

8.
rendészeti szakreferens

I.

szakmai
irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, biztonság- és védelempolitikai szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

VII. Végrehajtási munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
végrehajtó I.

I.

végrehajtási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

3

2.
végrehajtó II.

II.

végrehajtási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és
-közvetítő szakképesítés

4

3.
végrehajtási szakreferens

I.

szakmai
irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

5

4.
végrehajtási ügyintéző I.

I.

a) csőd, felszámolás és végrehajtási eljárás

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

6

b) hátralékkezelési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

7

c) fizetési könnyítési eljárás

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

8

5.
végrehajtási ügyintéző II.

II.

a) csőd, felszámolási és végrehajtási eljárás

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és
-közvetítő szakképesítés

9

b) hátralékkezelési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint és könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

10

c) fizetési könnyítési eljárás

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

VIII. Beruházási és ellátási munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
ellátási és üzemeltetési főreferens

I.

ellátás, üzemeltetés

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, informatikai, anyagmérnöki, faipari mérnöki, építőmérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, energetikai mérnöki, műszaki menedzseri, logisztikai menedzseri szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy építési műszaki ellenőri szakképesítés

3

2.
ellátási és üzemeltetési referens

II.

ellátás, üzemeltetés

középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari és elektronikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás vagy építőipari szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés

4

3.
közbeszerzési főreferens

I.

közbeszerzés

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői szakképzettség és közbeszerzési referensi szakképesítés; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint közbeszerzési referensi szakképesítés

IX. Biztonsági munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
biztonsági vezető

I.

minősített adat védelmének irányítása és a minősített
adat biztonságára vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete

jogász szakképzettség, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői szakképzettség

3

2.
biztonsági főreferens

I.

általános biztonsági

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, rendészeti, nemzetbiztonsági, honvédelmi és katonai, informatikai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonság- és védelempolitikai szakképzettség

4

3.
biztonsági referens

II.

őrzésbiztonsági

középfokú végzettség, valamint biztonságszervezői szakképesítés, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés

5

4.
munka- és tűzvédelmi főreferens

I.

munka- és tűzvédelem

felsőoktatásban szerzett had- és biztonságtechnikai mérnöki szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói szakképesítés

6

5.
munka- és tűzvédelmi referens

II.

munka- és tűzvédelem

középfokú végzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói szakképesítés

X. Egészségügyi munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
egészségügyi szakasszisztens

I.

egészségügyi szakasszisztensi

felsőoktatásban szerzett egészségtudományi szakképzettség

3

2.
egészségügyi asszisztens

II.

egészségügyi asszisztensi

középfokú egészségügyi végzettség; középfokú végzettség, valamint egészségügyi szakterületen szerzett szakképesítés

4

3.
szakorvos

I.

szakorvosi

általános orvosi, fogorvosi szakképzettség, valamint az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi szakképzettség

5

4.
pszichológus

I.

pszichológus

felsőoktatásban szerzett pszichológiai szakképzettség

XI. Humánigazgatási munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
humánigazgatási főreferens

I.

humánigazgatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, emberi erőforrások, andragógiai (személyügyi szervező vagy munkavállalási tanácsadó szakirány) szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább emelt szintű szakképesítés

3

2.
humánigazgatási referens

II.

humánigazgatási

középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

XII. Informatikai munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
informatikai szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri szakképzettség, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

3

2.
informatikai szakkoordinátor

I.

informatikai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

4

3.
informatikai koordinátor

II.

informatikai koordináció

középfokú informatikai, közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés

5

4.
informatikai főreferens

I.

informatikai menedzsment

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

6

5.
informatikai referens

II.

informatikai szolgáltatástámogatási

középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés

7

6.
rendszer- szervező

I.

informatikai rendszerszervezői

felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés

8

7.
rendszergazda

I.

rendszerüzemeltetői

felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés

9

8.
rendszer- fejlesztő referens

II.

rendszerfejlesztői

középfokú informatikai, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés

10

9.
rendszer- üzemeltető

II.

rendszerüzemeltetői

középfokú informatikai, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés

11

10.
szoftver- fejlesztő

I.

szoftverfejlesztői

felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés

XIII. Kulturális, sport, üdültetési munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör
megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
étteremvezető

II.

vendéglátási

középfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari végzettség; középfokú végzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi szakképesítés

3

2.
kulturális szakügyintéző

I.

kulturális

felsőoktatásban szerzett igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, andragógiai, informatikus könyvtárosi, kommunikáció és médiatudományi, turizmus-vendéglátási, kereskedelem és marketing, sportszervezői, rekreáció-szervezési és egészségfejlesztési, levéltári, régészeti, történeti muzeológiai szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés

4

3.
kulturális ügyintéző

II.

kulturális

középfokú végzettség, valamint segédkönyvtárosi, vagy segédlevéltárosi és ügykezelői, vagy sportszervezői, vagy kiadványszerkesztői, vagy műtárgyvédelmi munkatársi, vagy múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői, vagy műtárgyvédelmi asszisztensi szakképesítés

5

4.
üdülővezető

I.

vendéglátási

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, turizmus-vendéglátási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi szakképesítés

6

5.
vezetőzenész

I.

kulturális

felsőoktatásban szerzett zeneművészeti szakképzettség

7

6.
zenész

II.

kulturális

középfokú zeneművészeti végzettség

XIV. Oktatási, képzési munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
képzési főreferens

I.

a) képzésszervezés, -fejlesztés

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, emberi erőforrások, andragógiai, pedagógiai szakképzettség

3

b) oktatástechnológiai

felsőoktatásban szerzett andragógiai, pedagógiai, informatikai szakképzettség

4

2.
képzési referens

II.

képzésszervezési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végezettség, valamint munkaügyi, vagy oktatásszervezői, vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

5

3.
oktató

I.

oktatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, pedagógus, modern filológia képzési ágban szerzett szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

XV. Pénzügyi-számviteli munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
bér- és társadalom-
biztosítási főreferens

I.

bér- és társadalombiztosítási

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint társadalombiztosítási vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

3

2.
bér- és társadalom-
biztosítási referens

II.

bér- és társadalombiztosítási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint társadalombiztosítási, vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

4

3.
pénzügyi és számviteli főreferens

I.

költségvetési, pénzügyi-számviteli

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; valamint társadalombiztosítási, vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

5

4.
pénzügyi és számviteli referens

II.

költségvetési, pénzügyi-számviteli

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint társadalombiztosítási, vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

XVI. Egyéb munkakörcsoport

A

B

C

D

1

Munkakör megnevezése

Besorolási
osztály

Feladatkör

Képesítési feltétel

2

1.
kommunikációs főreferens

I.

kommunikációs

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, kommunikáció és médiatudományi szakképzettség, film- és videoművészeti vagy multimédia képzési ágban szerzett szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint grafikusi vagy kiadványszerkesztői szakképesítés

3

2.
kommunikációs referens

II.

kommunikációs

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint grafikusi vagy kiadványszerkesztői szakképesítés

4

3.
nemzetközi főreferens

I.

nemzetközi kapcsolatok

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, nemzetközi kapcsolatok szakértő, nemzetközi igazgatási szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség

5

4.
nemzetközi referens

II.

nemzetközi kapcsolatok

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy protokoll ügyintézői szakképesítés

6

5.
szabálytalansági szakreferens

I.

szabálytalansági ellenőrzés

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

7

6.
személyi titkár

I.

személyi titkári

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

8

7.
szóvivő

I.

kommunikációs

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, kommunikációs és médiatudományi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

9

8.
tanácsadó

I.

tanácsadói

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére