• Tartalom
Oldalmenü

2015. évi V. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról1

2015.04.17.

1–18. §2

19. §3

20. §4

21. § (1)5

(2)6

22. §7

23–24. §8

25. § (1)9

(2)10

26. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–18. §, a 20. §, a 21. § (2) bekezdése, a 23. és 24. §, a 25. § (1) bekezdése és a 27. § 2015. április 16-án lép hatályba.

(3) A 19. § és a 25. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

27. § Ez a törvény

a) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2013. október 14-i 984/2013/EU bizottsági rendelet, és

b) a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2014. március 26-i 312/2014/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. március 10. A törvényt a 2016: LXXXI. törvény 30. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 19. § a 26. § (3) bekezdése alapján 2017. január 1-jén lép hatályba.

4

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 21. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 21. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 23–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 25. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 25. § (2) bekezdése a 26. § (3) bekezdése alapján 2017. január 1-jén lép hatályba.