• Tartalom
Oldalmenü

56/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

a Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzésével megvalósuló társasági összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2015.03.18.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24/A. §-a alapján a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043547, székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u 46–48. 1. em.) a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, közvetlen részesedésszerzés útján megvalósuló összefonódását a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041037, székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., a továbbiakban: Budapest Bank Zrt.), vagy azon hitelintézettel, amely a Budapest Bank Zrt. teljes üzletmenetét, valamennyi eszközét, forrását, infrastruktúráját és kötelezettségét átveszi.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.