• Tartalom

6/2015. (II. 13.) NFM rendelet

az elektronikus útdíjszedési rendszer átjárhatósági rendszerelemeinek alkalmasságát tanúsító szervről

2015.02.18.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben meghatározott feladatokat ellátó tanúsító szervnek minősül bármely, az Európai Unió területén működő, bármely tagállam által elismert tanúsító szerv.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § (1) Ez a rendelet a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról szóló, 2004. április 29-i 2004/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról szóló, 2009. október 6-i 2009/750/EK európai bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére