• Tartalom

61/2015. (X. 12.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Hízottbikatartás támogatása

1. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 10. §-a alapján összesen legfeljebb 3 318 473 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 33 000 Ft támogatás vehető igénybe.

2. Tejtámogatás

2. § (1)1 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 12 737 667 600 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 6,78 Ft támogatás vehető igénybe.

(2)2 A 2015. évben a fenti összegből előlegként legfeljebb 5 Ft/bázis jogosultság fizethető ki.

3. Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása

3. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17. §-a alapján anyatehenek után összesen legfeljebb 3 266 149 000 Ft, egyedenként legfeljebb 27 916 Ft vehető igénybe.

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása

4. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 18. §-a alapján összesen legfeljebb 2 543 432 100 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 33 000 Ft támogatás vehető igénybe.

5. Anyajuhtartás termeléshez kötött támogatása

5. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 19–23. §-a alapján anyajuhok után összesen legfeljebb 19 544 800 Ft, egyedenként legfeljebb 21,90 Ft támogatás vehető igénybe. Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 15,60 Ft.

(2)3 A támogatási összeg kifizetését a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) – a jogosultsági ellenőrzések befejezését követően – a 2015. évben megkezdi.

6. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

6. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24. §-a alapján összesen legfeljebb 493 683 700 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 2415 Ft támogatás vehető igénybe.

(2)4 A támogatási összeg kifizetését a Kincstár – a jogosultsági ellenőrzések befejezését követően – a 2015. évben megkezdi.

6/A. 5 Dohány termeléstől elválasztott támogatása

6/A. § (1)6 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 897 407 350 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 539 233 Ft támogatás vehető igénybe.

(2)7 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 2 606 336 750 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 666 056 Ft támogatás vehető igénybe.

7. A támogatási keret túllépése

7. § A támogatási keret túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

8. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §8 E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §9 E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) FM rendelet] megállapított 6/A. alcímét a 37/2016. (V. 18.) FM rendelet hatálybalépésekor10 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11. §11 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról szóló 68/2016. (X. 13.) FM rendelettel megállapított 6/A. §-át minden 2015. évi dohány termeléstől elválasztott támogatás kifizetésre alkalmazni kell.

1

A 2. § (1) bekezdése a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 70. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a 76/2015. (XI. 24.) FM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 98. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 98. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6/A. alcímet (6/A. §) a 37/2016. (V. 18.) FM rendelet 19. §-a iktatta be.

6

A 6/A. § (1) bekezdése a 68/2016. (X. 13.) FM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6/A. § (2) bekezdése a 68/2016. (X. 13.) FM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 9. §-t a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 69. §-a iktatta be.

9

A 10. §-t a 37/2016. (V. 18.) FM rendelet 20. §-a iktatta be.

10

A hatálybalépés napja 2016. május 19.

11

A 11. §-t a 68/2016. (X. 13.) FM rendelet 10. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére