• Tartalom

2015. évi LXXII. törvény

2015. évi LXXII. törvény

Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról1

2016.01.02.
I. Fejezet

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

1–7. §2

8. §3

9–13. §4

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

14. §5

15–33. §6

II. Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

3. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

34–36. §7

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

37. §8

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

38. §9

39. §10

40. §11

6. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

41. §12

7. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

42–44. §13

8. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása

45–47. §14

48. §15

a)16

b)17

9. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

49. §18

10. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény módosítása

50–52. §19

53. §20

11. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása

54–55. §21

12. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

56. §22

13. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

57–58. §23

14. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

59. §24

15. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

60. §25

16. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

61–62. §26

17. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény módosítása

63. § A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység összkormányzati költségigényét a külgazdasági ügyekért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter terjeszti elő, és az a központi költségvetésben fejezeti kezelésű előirányzatként kell megtervezni.”

18. A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCV. törvény módosítása

64. § A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCV. törvény

a) 6. §-ának a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 15/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az „amely legalább 15%-kal meghaladja” szövegrész helyett az „amely legalább 10%-kal meghaladja” szöveggel, a „kétheti átlagos” szövegrész helyett a „heti átlagos” szöveggel,

b) 7. §-ának a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 15/E. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a „dohánytermék-értékesítéséből származó teljes árbevételétől” szövegrész helyett az „által az adott időszakban a dohány-kiskereskedelmi ellátótól vásárolt dohánytermékek összértékétől” szöveggel,

c) 12. §-ában a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/E. §-át megállapító rendelkezése a „2015. augusztus 31-én” szövegrész helyett a „2015. október 31-én” szöveggel

lép hatályba.

65. §27

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. Hatályba léptető rendelkezések

66. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 34. §–36. §, az 50. §–52. § e törvény kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

(4) A 14. §, a 38. §, a 40. §, a 45. §–47. §, a 48. § a) pontja, a 49. § és a 60. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

20. Az Európai Unió jogának való megfelelés

67. § Az 1. §–3. § a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. június 18.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 15–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 34–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 45–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 48. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 48. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 48. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 50–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 54–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 57–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 61–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére