• Tartalom

78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

2023.03.01.

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21a. pontjában,

a 4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 36. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az egyes hatósági eljárásokban a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban felmerülő

a) egyéb eljárási költségekre, valamint

b) szakértői díjakra

terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés szakhatósági eljárásban történő vizsgálatára.

2. § Egyes hatósági eljárásokban a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban felmerülő egyéb eljárási költséget az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az egyéb eljárási költséget az eljáró közigazgatási szervnek a kincstárnál vezetett, 2. mellékletben meghatározott számlájára átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni.

(2) A befizetett egyéb eljárási költségről az eljáró közigazgatási szerv számlát állít ki, melyet a befizetést követő tizenöt napon belül továbbít az ügyfélnek.

(3) A befolyt egyéb eljárási költség az eljáró közigazgatási szerv bevétele.

4. §1 Ha a környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdést a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, illetve az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság más hatóság eljárásában – jogszabály alapján – szakértőként vizsgálja, az 1. melléklet szerinti szakértői díjat állapítja meg.

5. § Az egyéb eljárási költségek nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelethez2

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költség, szakértői díj mértéke

A

B

1.

A környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát igénylő eljárás
megnevezése

szakkérdés vizsgálatával
kapcsolatos egyéb eljárási
költség, szakértői díj
(Ft)

2.

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás [az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet]

2.1.

Építési-, összevont-, fennmaradási-, bontási engedélyezési eljárás, összevont telepítési eljárás

14 000

2.2.

Használatbavételi engedélyezési eljárás

8 500

3.

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet

3.1.

Talajvédelmi hatósági eljárás

14 000

3.2.

Élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárás

7 000

3.3.

Vadászati hatósági eljárás

12 000

3.4.

Halászati hatósági eljárás

12 000

3.5.

Erdészeti hatósági eljárás

14 000

3.6.

Egyéb, a 3.1–3.5. pontba nem tartozó eljárás

7 000

4.

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

4.1.

Közlekedési hatósági engedélyezési eljárás (a légiközlekedési hatósági engedélyezési eljárás, a hajózási hatósági engedélyezési eljárás, a vasúti közlekedési hatósági engedélyezési eljárás, valamint a 4.2. pontban foglalt eljárás kivételével)

14 000

4.2.

Sajátos építményfajták engedélyezési eljárása, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 15. § (5) bekezdése szerinti eljárás

14 000

5.

Ingatlanügyi engedélyezési eljárások

5.1.

Művelés alól kivett terület újrahasznosítására készített terv ingatlanügyi hatóság által történő jóváhagyására vonatkozó eljárás

8 000

5.2.

Termőföld időleges és végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás, engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a más célú hasznosításhoz való hozzájárulás megadására irányuló eljárás

12 000

6.

Bányászati hatósági eljárás [a]

6.1.

A bányafelügyeletnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása

23 000

6.2.

A bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárások

28 000

7.

Régészeti feltárások engedélyezési eljárása [A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdése]

8 500

8.

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti eljárások

8.1.

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés e szerinti sajátos építményfajtákkal kapcsolatos hatósági eljárások

14 000

8.2.

Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárás [a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet]

10 000

8.3.

Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési, használatbavételi és javítási engedélyezési eljárása

18 000

9.

Vezetékjog engedélyezési eljárás [a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 7. melléklet B) pont]

14 000

10.

Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata (Ha a 2–9. pontban meghatározott eljárás során a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára is sor kerül, az egyéb eljárási költség mértéke a 2–9. pontban meghatározott egyéb eljárási költség megfizetése mellett)

133 000

2. melléklet a 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelethez3


Az eljáró közigazgatási szerv fizetési számlája

A

B

1.

Fővárosi és vármegyei kormányhivatal

Számlaszám

2.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

3.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

10024003-00335649-00000000

4.

Békés Vármegyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

10027006-00335656-00000000

6.

Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00299592-00000000

7.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

10028007-00335663-00000000

8.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

10029008-00335670-00000000

9.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

10.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

10034002-00335687-00000000

11.

Heves Vármegyei Kormányhivatal

10035003-00299619-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

10045002-00335694-00000000

13.

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

10036004-00299554-00000000

14.

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

10037005-00299547-00000000

15.

Pest Vármegyei Kormányhivatal

10023002-00335728-00000000

16.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

10039007-00299688-00000000

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

10044001-00299695-00000000

18.

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

10046003-00299530-00000000

19.

Vas Vármegyei Kormányhivatal

10047004-00335711-00000000

20.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

10048005-00299516-00000000

21.

Zala Vármegyei Kormányhivatal

10049006-00299509-00000000

1

A 4. § a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 296. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. melléklet a 264/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 4. §-a, a 371/2020. (VII. 30.) 34. §-a, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 208. § a)-b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére