• Tartalom

2015. évi LXXXIV. törvény

2015. évi LXXXIV. törvény

a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról1

2018.01.01.

(Az ADN-hez csatolt Szabályzat 2015. évi módosításai 2015. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy az ADN-hez csatolt Szabályzat 2014. december 31-éig hatályos előírásai 2015. június 30-áig alkalmazhatók.)

1–4. §2

5. § (1)3 A veszélyes áru szállításának biztonsága érdekében a közlekedési hatóság nyilvántartja a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazatra és veszélyességi osztályra vonatkozik.

(2) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókról vezetett nyilvántartás az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(3) Az adatokat a bizonyítvány érvényességi idejének lejártától számított 5 évig kell megőrizni.

6. §4 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a veszélyes áru belvízi szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésével és képesítésével kapcsolatos hatósági eljárásjogi szabályokat rendeletben állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy

a) a veszélyes áru belvízi szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait,

b) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait,

c) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben az ADN-hez csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket5

rendeletben állapítsa meg.

7. § (1) Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2)6 E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

8. §7

9. §8

1–3. melléklet a 2015. évi LXXXIV. törvényhez9

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. június 29.

2

Az 1–4. §-t a 2017: CIII. törvény 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2017: CIII. törvény 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § a 2017: CLXXXII. törvény 73. §-ával megállapított szöveg.

6

A 7. § (2) bekezdése a 2017: CIII. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

7

A 8. §-t a 2017: CIII. törvény 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–3. mellékletet a 2017: CIII. törvény 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére