• Tartalom

2015. évi LXXXVII. törvény

az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról1

2015.07.03.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1–4. §2

2. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

5. §3

3. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

6–7. §4

4. A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény módosítása

8. § (1) A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 158. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Hatályát veszti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33/A. § (1) bekezdésében az „ , ennek elmulasztása esetén pótdíjat” szövegrész.”

(2)–(3)5

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § és a 7. § az e törvény kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. június 29. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 67. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére