• Tartalom

10/2016. (III. 22.) BM rendelet

10/2016. (III. 22.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról1

2016.03.30.

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2016. (III. 22.) BM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.47–1.49. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.47. a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP) üzemeltetése;
1.48. az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer hívásfogadó központjai infokommunikációs rendszerének teljes körű (hardver és alkalmazás) infrastruktúra üzemeltetése;
1.49. a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet 1. §-ában meghatározott, a felszámoló szervezet, a vagyonfelügyelő szervezet, az ideiglenes vagyonfelügyelő szervezet felszámolók névjegyzékéből történő kirendelését biztosító számítógépes elektronikus kijelölő informatikai rendszer hardver és alkalmazás szintű üzemeltetése, ide nem értve az informatikai rendszer felhasználói szintű funkcionális támogatását, fejlesztését és adatbázis szintű üzemeltetését.”
2. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.13. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.13. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az 1.48. alpont szerinti ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és az 1.26. alpont szerinti Mentésirányítási Rendszer integrációjának megvalósításához szükséges rendszerfejlesztések.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. március 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére