• Tartalom
Oldalmenü

1073/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges intézkedésekről

2016.02.26.

1. A Kormány egyetért a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjával és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának végrehajtásához gondoskodjon a 2016. évben összesen 3273,0 millió forint, valamint 2017–2020. között összesen 4256,0 millió forint forrás ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2016. évi forrás biztosítása tekintetében azonnal, a 2017. évtől a központi költségvetés tervezése keretében

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.