• Tartalom

118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

a közösségi agrármarketing tevékenységről

2020.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 7. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §1 (1) Az agrárpolitikáért felelős miniszter a közösségi agrármarketing és közösségi bormarketing (a továbbiakban együttesen: közösségi agrármarketing) tevékenységhez kapcsolódó állami feladatokat, valamint a halfogyasztás népszerűsítésére irányuló marketing-, kommunikációs és promóciós feladatokat az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. útján látja el, amely során agrármarketing-célú támogatás nyújtására is jogosult.

(2) Az agrárpolitikáért felelős miniszter az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. közreműködésével összehangolja Magyarország közösségi agrármarketing tevékenységét, ezzel kapcsolatban a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkáját, meghatározza a Nemzeti Agrármarketing Program útján a közösségi agrármarketing feladatok ellátását, annak módját.

2–5. §2

6–7. §3

8. § Ez a rendelet 2016. június 15-én lép hatályba.

9. §4

1

Az 1. § a 341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2–5. §-t a 251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére