• Tartalom

1224/2016. (V. 2.) Korm. határozat

1224/2016. (V. 2.) Korm. határozat

az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

2016.11.08.

A Kormány

1. az Alkotmányvédelmi Hivatal hatékony működésének biztosítása érdekében támogatja az Alkotmányvédelmi Hivatal Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatt található, a Budapest XI. kerület 3893 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanban (a továbbiakban: ingatlan) történő elhelyezését és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényben foglaltak alapján a kiemelt beruházássá történő minősítését;

2.1

3.2 felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján intézkedjen az 1. pont szerinti ingatlan Alkotmányvédelmi Hivatal részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezését biztosító Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújításához, valamint az informatikai rendszer kialakításához 2016. évben 3631,9 millió forint, 2017. évben 7000,0 millió forint, 2018. évben 4800,0 millió forint rendelkezésre állásáról gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 8. Alkotmányvédelmi Hivatal cím részére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. évtől ütemezetten

5. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2016–2018. években a 4. pontban meghatározott keretösszegek erejéig intézkedjen a szükséges kötelezettségvállalások megtételére;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2016. évtől ütemezetten

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján intézkedjen az Alkotmányvédelmi Hivatal vagyonkezelői jogának megszüntetése iránt a Magyar Állam 5271/10000 tulajdoni hányadában álló Budapest V. kerület, Falk Miksa utca 9–11. szám alatt található, Budapest V. kerület 24970 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan; a Magyar Állam 7142/10000 tulajdoni hányadában álló Budapest XI. kerület, Bánk Bán utca 17/b. szám alatt található, Budapest XI. kerület 3441/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan; a Magyar Állam tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Teleki tér 17. szám alatt található, Budapest VIII. kerület, 34735 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan; továbbá a Magyar Állam tulajdonában álló Budapest XIII. kerület, Fáy utca 9. szám alatt található, Budapest XIII. kerület 27759 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan vonatkozásában;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az Alkotmányvédelmi Hivatal 1. pont szerinti ingatlanba történő beköltözését követően azonnal

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alkotmányvédelmi Hivatal Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével felszabaduló 6. pont szerinti állami tulajdonú ingatlanok állam számára legelőnyösebb feltételekkel történő értékesítésének, illetve hasznosításának érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az Alkotmányvédelmi Hivatal 1. pont szerinti ingatlanba történő beköltözését követően

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ létrehozásához, a Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanban történő elhelyezéséhez, valamint a PNR átköltöztetéséhez gondoskodjon 1425,0 millió forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 10. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a kormányzati adatközpont létrehozásához és annak a Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanban történő elhelyezéséhez gondoskodjon 1479,6 millió forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

10. egyetért azzal, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges beszerzések lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

1

A 2. pontot az 1602/2016. (XI. 8.) Korm. határozat 2. pontja visszavonta.

2

A 3. pont az 1602/2016. (XI. 8.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére