• Tartalom

2016. évi CXXIX. törvény

2016. évi CXXIX. törvény

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról1

2017.08.02.

1. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

1. §2

2–10. §3

2. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

11–22. §4

3. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

24. § A 12. § az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 2. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 73. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére