• Tartalom

2016. évi CXXXVI. törvény

2016. évi CXXXVI. törvény

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról1

2017.07.01.

1–14. §2

15. § Az Lt. 61/A. § (3) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(A Társaság feladatai:)

p) a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás üzemeltetése.”

16–21. §3

22. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. december 31-én lép hatályba.

(2) A 15. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

23. §4

24. § Ez a törvény a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2015. november 5-i (EU) 2015/1998 Bizottság végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 5. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

2

Az 1–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 16–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére