• Tartalom
Oldalmenü

1402/2016. (VII. 22.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség költségvetési fejezet címrendjének módosításáról

2016.07.22.
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet címrendjének az 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása címmel történő kiegészítését.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. augusztus 1.