• Tartalom

143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.09.01.

A Kormány

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2

(2) Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az R. 2. melléklet

a) 4. pontja,

b) 6. pontja,

c) 8. pontja.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. június 15. napján lép hatályba.

(2) Az 1. § (2)–(4) bekezdése, a 2. §, valamint a 2–4. melléklet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez3

2. melléklet a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

1. Az R. 3. melléklet 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. Fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése”
2. Az R. 3. melléklete a következő 615–732. ponttal egészül ki:
„615. Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
616. A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásában, valamint a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában kezelt adatokra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
617. Bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése
618. Telepengedély kiadására irányuló kérelem
619. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról
620. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése az ipari tevékenység megszüntetéséről
621. Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére irányuló kérelem
622. A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére és nyilvántartásba vételére irányuló kérelem
623. Turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
624. Lovas szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése
625. Lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
626. Az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló 1340/2008/EK rendelet alapján vas- és acélipari termék behozatalának engedélyezése iránti kérelem
627. Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK rendelet, a Fehéroroszországból és Oroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1050/2006/EK rendelet és a Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések vonatkozásában a kálium-klorid mennyiségi felső határára vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról szóló 1818/2006/EK bizottsági rendelet alapján kálium-klorid behozatalának engedélyezése iránti kérelem
628. Az egyes harmadik országokban végzett feldolgozás vagy kezelés után a Közösségbe újrabehozott egyes textil- és ruházati termékekre alkalmazandó, a passzív feldolgozással kapcsolatos rendelkezések megállapításáról szóló 3036/94/EK rendelet alapján textil- és ruházati termékekkel kapcsolatos passzív bérmunka engedélyezése iránti kérelem
629. Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelme
630. Villamossági termékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
631. Gépek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
632. Gázkészülékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
633. Mérőeszközök, nem automatikus mérlegek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
634. Nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
635. Szállítható nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
636. Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
637. Kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
638. Egyes gazdasági célfelhasználásra szánt termékkörök energiahatékonysági követelményei megfelelőségének piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
639. Sűrűségmérők hitelesítése iránti kérelem
640. E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítése iránti kérelem
641. Dózismérők és szennyezettségmérők hitelesítése iránti kérelem
642. Zajszintmérők hitelesítése iránti kérelem
643. Légzési alkoholmérők hitelesítése iránti kérelem
644. Sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek hitelesítése iránti kérelem
645. Játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automaták hitelesítése iránti kérelem
646. Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők hitelesítése iránti kérelem
647. Víztől eltérő folyadékok mérőrendszereinek hitelesítése iránti kérelem
648. Nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítése iránti kérelem
649. Mérőeszköz-minősítő laboratórium feljogosítás iránti kérelem
650. Kötelező hitelesítésű mérőeszköz típusvizsgálata iránti kérelem
651. Nemesfém tárgyak forgalmazásával, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozások tevékenysége megkezdésének bejelentésére, az adatváltozás bejelentésére, az engedély visszavonására irányuló kérelem, valamint a tevékenység megszüntetésének bejelentése
652. Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal történő nemesfém-forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése
653. Nemesfémgyártók- és forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának engedélyezésére irányuló kérelem
654. Üzemanyagmérő hitelesítése iránti kérelem
655. Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem
656. Súlyok hitelesítése iránti kérelem
657. Automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem
658. Viteldíjjelzők hitelesítése iránti kérelem
659. Vízmérő hitelesítése iránti kérelem
660. Gázmérő hitelesítése iránti kérelem
661. Villamos fogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem
662. Hőfogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem
663. Tartály hitelesítése iránti kérelem
664. Tartályszintmérő készülék hitelesítése iránti kérelem
665. Szeszmérő gép és szeszfokmérő hitelesítése iránti kérelem
666. Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem
667. Kipufogógáz-elemző hitelesítése iránti kérelem
668. Anyagi mérték (hossz, térfogat, térbeli kiterjedés) hitelesítése iránti kérelem
669. Kiterjedést mérő hitelesítése iránti kérelem
670. Áramváltó hitelesítése iránti kérelem
671. Feszültségváltó hitelesítése iránti kérelem
672. Gumiabroncs tömlőnyomásmérő hitelesítése iránti kérelem
673. Sűrűségmérő eszköz hitelesítése iránti kérelem
674. Gázmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
675. Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
676. Villamos fogyasztásmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
677. Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem
678. Gázpalack töltet megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem
679. Gázpalack átalakítás iránti kérelem
680. Gázpalack időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése iránti kérelem
681. Gázpalack javítás utáni ellenőrzése iránti kérelem
682. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem
683. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem
684. Tárolótartály időszakos szerkezetvizsgálat ciklusidejének meghosszabbítása iránti kérelem
685. Üzemanyag-töltőállomásokon a benzingőz-visszanyerő és véggázkezelő rendszerek megfelelőségének igazolására irányuló kérelem
686. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák jóváhagyása iránti kérelem
687. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák próbaüzemének elrendelése iránti kérelem
688. Gázüzemű közúti járművek és munkagépek üzemanyag-ellátó berendezésébe épített, az üzembentartó által tölthető autógáztartály időszakos ellenőrzésére irányuló kérelem
689. Földgáz telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének igazolására irányuló kérelem
690. Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének kivitelezésére alkalmatlannak minősített kiviteli terv alkalmasságának megállapítására irányuló kérelem
691. Csomagolóeszközök szelektív vizsgálatának engedélyezése iránti kérelem
692. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) ideiglenes szállítási engedély iránti kérelem
693. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) csomagolóeszközök gyártási típus jóváhagyása iránti kérelem
694. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény gyártási jóváhagyása iránti kérelem
695. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény időszakos vizsgálata iránti kérelem
696. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) IBC időszakos vizsgálata iránti kérelem
697. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) szerinti új mobil tartány, tartányjármű, leszerelhető tartány, tankkonténer, tartányos cserefelépítmény, ömlesztettáru-konténer típusra gyártási típus alkalmasság tanúsítása iránti kérelem
698. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) során a csomagolóeszközök, nagycsomagolások gyártására, felújítására és vizsgálatára vonatkozó minőségbiztosítási program megfelelőségének elfogadása iránti kérelem
699. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés létesítésének, áttelepítésének engedélyezése iránti kérelem
700. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzembe vételének engedélyezése iránti kérelem
701. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés megszüntetésének bejelentése
702. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés javításának bejelentése, rendkívüli ellenőrzés kezdeményezése
703. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos üzemeltetési ellenőrzésének megrendelése
704. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos szerkezeti ellenőrzésének megrendelése
705. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos szilárdsági ellenőrzésének megrendelése
706. Gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag előállító berendezésének beszerelési, megbontásával járó javítási, karbantartási tevékenység bejelentése
707. Gáz-üzemanyag ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek megfelelőségéről szóló szakvélemény kiadása iránti kérelem
708. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építéséhez használati jog alapítása iránti kérelem
709. Közcélú villamos hálózat építésére irányuló vezetékjog engedélyezése iránti kérelem
710. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építésére irányuló építési engedély iránti kérelem
711. Erőművekre, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezésekre vonatkozó elvi építési engedély iránti kérelem
712. Erőművekre, termelői vezetékekre, magánvezetékekre, közvetlen vezetékekre vonatkozó építési engedély iránti kérelem
713. Közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
714. Erőművek, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezések használatbavételi engedélyezésére irányuló kérelem
715. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító- vagy kapcsolóberendezéseinek fennmaradási engedélye iránti kérelem
716. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezés megszüntetési (bontási) engedélye iránti kérelem
717. Villamos biztonsági övezet terjedelmére, valamint az előírt tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó előírásoktól való eltérés engedélyezése iránti kérelem
718. Építési engedély iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében
719. Használatbavételi engedély iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2010. Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében
720. Bontási engedély iránti kérelem a 320/2010. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében
721. Fennmaradási engedély iránti kérelem a 320/2010. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében
722. Növény, növényi termék, növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyagtartalom ellenőrzése iránti kérelem
723. Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem
724. Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján
725. Kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelem
726. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem társadalombiztosítási nyugellátásban részesülő személy részére
727. Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzése céljából megállapodás iránti kérelem
728. Szolgálati idő szerzése érdekében az igénylővel megállapodás iránti kérelem
729. Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem
730. Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem
731. Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem
732. Távhővezetékkel kapcsolatos biztonsági övezet meghatározása iránti kérelem”
3. Hatályát veszti az R. 3. melléklet
a) 42. pontja,
b) 183. és 184. pontja,
c) 187. pontja,
d) 189. és 190. pontja, valamint
e) 211–214. pontja.

3. melléklet a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

1. Az R. 4. melléklet 242. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„242. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésével kapcsolatos méltányosság iránti kérelem”
2. Az R. 4. melléklete a következő 420–620. ponttal egészül ki:
„420. Külföldinek minősülő – a foglalkoztató kérelmére Társadalombiztosítási Azonosító Jellel már rendelkező – biztosított kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány iránt
421. Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem
422. Vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelem
423. Vagyonkezelői jog törlése iránti kérelem
424. Földhasználati jog bejegyzése iránti kérelem
425. Földhasználati jog törlése iránti kérelem
426. Haszonélvezeti jog bejegyzése iránti kérelem
427. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett adataiban történő változás átvezetése iránti kérelem
428. Ingatlan művelési ágában bekövetkezett változás bejelentése
429. Ingatlan rendeltetésmódjában bekövetkezett változás bejelentése
430. Ingatlan minőségi osztályában bekövetkezett változás bejelentése
431. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem
432. Ingatlan-nyilvántartási okiratokba történő betekintés iránti kérelem
433. Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog, valamint eladási jog bejegyzése iránti kérelem
434. Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog valamint eladási jog törlése iránti kérelem
435. Tartási- és életjáradéki jog bejegyzése iránti kérelem
436. Tartási- és életjáradéki jog törlése iránti kérelem
437. Jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem
438. Jelzálogjog törlése iránti kérelem
439. Társasház alapító okiratának módosítása iránti kérelem
440. Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom valamint rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalom tényének feljegyzése iránti kérelem
441. Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom valamint rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalom tényének törlése iránti kérelem
442. Tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényének feljegyzése iránti kérelem
443. Tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényének törlése iránti kérelem
444. Szolgalmi vagy egyéb használati jog alapján termőföld időleges más célú hasznosításának bejelentése
445. Művelés alól kivett terület újrahasznosítási tervének jóváhagyása iránti kérelem
446. Földhasználati bejelentés, ha a földhasználati bejelentési adatlaphoz mellékletet jogszabály szerint csatolni kell
447. Földhasználat megszűnésének bejelentése és földhasználati nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
448. Ingatlan címadataiban történt változás átvezetése iránti kérelem (Földhasználat adataiban történt változás bejelentése)
449. Földhasználati nyilvántartási okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem
450. Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés
451. Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem
452. Egyedi marhalevél kiállítása iránti kérelem
453. Közös marhalevél kiállítása iránti kérelem
454. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem
455. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzésének megújítása iránti kérelem
456. Irányítási intézkedés marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem
457. Marhalevélben történő lejegyzés iránti kérelem
458. Marhalevél-másodlat kiállítása iránti kérelem
459. Marhalevél megsemmisítésre, illetve nyilvántartásból való törlésre történő benyújtása
460. Marhalevél pótlása iránti kérelem
461. Marhalevél kiigazítása iránti kérelem
462. Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély iránti kérelem
463. Haditechnikai tárgyalási engedély iránti kérelem
464. Haditechnikai tranzit engedély iránti kérelem
465. Haditechnikai eszközök és szolgáltatások igénybevételére jogosító tanúsítás iránti kérelem
466. Haditechnikai bróker engedély iránti kérelem
467. Haditechnikai külkereskedelmi globális forgalmi engedély iránti kérelem
468. Hadiipari tevékenységi engedélyezés lefolytatására irányuló kérelem
469. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó egyedi export engedély kiadására irányuló kérelem
470. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó globális export engedély kiadására irányuló kérelem
471. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó transzfer engedély kiadására irányuló kérelem
472. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó brókerügyleti engedély kiadására irányuló kérelem
473. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó tranzit engedély kiadására irányuló kérelem
474. Haditechnikai külkereskedelmi egyedi forgalmi engedély iránti kérelem
475. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás kiadására irányuló kérelem
476. Nyilvántartásba vételi kérelem kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése kapcsán
477. A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. törvény 1. Melléklet B) pont 1. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor gyártásának engedélyezése iránti kérelem
478. Mezőgazdasági importengedély iránti kérelemhez szükséges biztosíték benyújtása
479. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem gabonatermékek kapcsán
480. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozóan
481. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem harmadik országokból származó, az 1003 00 KN árpára vonatkozóan
482. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem harmadik országból származó kukoricára vonatkozóan
483. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból, illetve a tengerentúli országokból és területekről származó egyes gabonahelyettesítő termékek és feldolgozott gabona- és rizstermékek behozatalára vonatkozóan
484. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem rizstermékek kapcsán
485. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára vonatkozóan
486. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatala kapcsán
487. Származási igazolás alapján monitoring engedély kiadására irányuló kérelem basmati rizs behozatala kapcsán
488. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem Bangladesből származó rizs behozatala kapcsán
489. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozatala kapcsán
490. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasznált, az 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs behozatala kapcsán
491. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „A” engedélyek (GATT kontingens terhére történő import) engedélyezése kapcsán
492. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „B” engedélyek (GATT kontingensen kívül történő import) engedélyezése kapcsán
493. Harmadik országokból származó tartósított gomba import vámkontingens engedélyezése irányuló kérelem
494. Harmadik országból származó kontingensen kívüli olívaolaj import engedélyezése kapcsán monitoring engedély kiadására irányuló kérelem
495. Tunéziából származó olívaolaj import vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem
496. Meghatározott harmadik országokból származó cukor vámkontingens keretében történő import engedélyezésére irányuló kérelem
497. Kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalának engedélyezésére irányuló kérelem
498. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozóan
499. Rostkender import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
500. Harmadik országokból származó tojás vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem
501. Etil-alkohol import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
502. Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére irányuló kérelem
503. Szarvasmarha termékek monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
504. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem behozatali jog alapján kezelt meghatározott minőségű termékek előállítása céljából feldolgozásra szánt fagyasztott marhahús kapcsán
505. Behozatali jog alapján kezelt, a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
506. Eredetigazolással, Argentínából és egyéb országokból importálható, fagyasztott, sovány dagadó import vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
507. „Hilton hús” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
508. Chilei származású marha- és borjúhús kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
509. Nyugat-balkáni származású „baby beef” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
510. Svájci származású szárított, kicsontozott marhahús import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
511. Svájci származású élő marha import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
512. Tejtermékek import monitoring engedély kiadására irányuló kérelem
513. Tejtermékek import-kontingens engedély (CXL jegyzék, svájci, norvég, török, moldáv, ukrán, új-zélandi és izlandi megállapodások, egyezmények) kiadására irányuló kérelem
514. Új-zélandi vaj import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
515. Inward Monitoring Arrangement (IMA 1) tanúsítvány alapján kiadott AGRIM engedéllyel bonyolított behozatal engedélyezésére irányuló kérelem
516. Baromfi 0% vámtételű GATT-kontingensek (CXL jegyzék) engedélyezésére irányuló kérelem
517. Baromfihús csökkentett vámtételű GATT-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem
518. Egyes izraeli származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem
519. Egyes USA-származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem
520. Egyes sózott vagy páclében levő baromfihús, csirke- és pulykahús-készítmény csökkentett vámtételű import-kontingensének engedélyezésére irányuló kérelem
521. Egyes csökkentett vámtételű GATT import sertéshús-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem
522. Kábítószer-prekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem
523. Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése
524. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység bejelentése
525. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem
526. Kábítószer-prekurzorok kiviteli engedélyének kiadása iránti kérelem
527. Kábítószer-prekurzorok behozatali engedélyének kiadása iránti kérelem
528. A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása helyének, időpontjának és módjának bejelentése
529. Megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem
530. Nemesfém tárgyak és termékek laboratóriumi vizsgálatára és minősítésére irányuló kérelem
531. Magánszemély által benyújtott fémjelzési kérelem
532. Juh- és kecske szállítás bejelentése, bejelentés módosítása
533. Külföldről beérkezett juh- és kecske egyedek bejelentése
534. Juh- és kecske egyedek jelölésének bejelentése
535. Juh- és kecske kiesés bejelentése
536. Juh-és kecske jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása
537. Sertés jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása
538. Sertés nyomtatvány igénylés
539. Sertés szállítás bejelentése, bejelentés módosítása
540. Sertés import bejelentése, és bejelentés módosítása
541. Tenyészsertés füljelző- és segédeszköz megrendelése, megrendelés módosítása
542. Tenyészsertés egyed bejelentése
543. Tenyészsertés fialás bejelentése
544. Tenyészsertés kiesés bejelentése
545. Szarvasmarha füljelző megrendelése, megrendelés módosítása
546. Szarvarsmarha egyed bejelentése, bejelentés módosítása
547. Szarvasmarha bekerülés bejelentése, bejelentés módosítása
548. Szarvasmarha kikerülés bejelentése, bejelentés módosítása
549. Szarvasmarha útlevél igénylése
550. Szarvasmarha lezárt tartózkodásának bejelentése
551. Baromfi és keltetőtojás import bejelentése, bejelentés módosítása
552. Baromfi és keltetőtojás szállítás bejelentése, bejelentés módosítása
553. Baromfi keltetés bejelentése, bejelentés módosítása
554. A Baromfi Termék Tanács részére az Országos Adatbázisban történő adathozzáférésről szóló rendelkezés benyújtása, rendelkezés törlése
555. Baromfi törzsállomány termelésbe állításáról szóló bejelentés
556. Bejelentés növényegészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez
557. Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés kapcsán kártalanítás iránti kérelem
558. Növényegészségügyi importvizsgálat iránti kérelem
559. Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése iránti kérelem
560. Határkirendeltségtől eltérő helyen történő növényegészségügyi ellenőrzés iránti kérelem
561. Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem
562. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja iránti kérelem
563. Talajjavítás engedélyezése iránti kérelem
564. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem
565. Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése iránti kérelem
566. Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
567. Saját jogú nyugellátás vagy korhatár előtti ellátás iránti kérelem a külföldön élő, vagy tartózkodó személyek részére
568. Hozzátartozói ellátás iránti kérelem a külföldön élő, vagy tartózkodó személyek részére
569. Baleseti hozzátartozói ellátás iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
570. Baleseti járadék megállapítása és annak feléledése megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
571. Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjhoz meghatározott szolgálati idő elérése érdekében megállapodás kötése iránti kérelem a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személyek esetében
572. Tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságért elismeréseként saját vagy hozzátartozói jogon járó pótlék megállapítása iránti kérelem
573. Özvegyi, árvasági, szülői nyugdíjsegély megállapítása iránti kérelem
574. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
575. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
576. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
577. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
578. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
579. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
580. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
581. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
582. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
583. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
584. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
585. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
586. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
587. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
588. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
589. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
590. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
591. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
592. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
593. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
594. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
595. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
596. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
597. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
598. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
599. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
600. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
601. A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
602. A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
603. A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
604. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén személyi térítési díj iránti követelés biztosítása céljából jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem
605. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
606. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
607. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
608. Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
609. Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
610. Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
611. Időszakos férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása, törlése iránti kérelem
612. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
613. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
614. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
615. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
616. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
617. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
618. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele
619. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
620. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele”
3. Hatályát veszti az R. 4. melléklet
a) 12. pontja,
b) 121. pontja,
c) 147. pontja,
d) 148. pontja,
e) 171–174. pontja,
f) 234. pontja, valamint
g) 243. és 244. pontja.

4. melléklet a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

1. Az R. 5. melléklete a következő 16. ponttal egészül ki:
„16. Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás, illetve részleges kódú telefonos azonosítás (RKTA) birtokában a hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása”
1

A rendelet a 210: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdsée alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére