• Tartalom

15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelet

15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról1

2016.08.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím és a 6–18. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 32/2004. ESZCSM rendelet) a következő 26. §-sal egészül ki:

26. § (1) A 3. számú mellékletnek a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról szóló 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelet (a továbbiakban: MódR.2.) 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90 3/a3., EÜ90 3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90 3/b3. pontja alapján felírt vények 2016. október 31-éig válthatóak ki és számolhatóak el.
(2) A 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90 3/a3. pontjára vonatkozó szakorvosi javaslatok érvényesek a 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével megállapított EÜ90 3/a. pontjára.
(3) A 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90 3/b3. pontjára vonatkozó szakorvosi javaslatok érvényesek a 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével megállapított EÜ90 3/b. pontjára.”

3. § Hatályát veszti a 32/2004. ESZCSM rendelet

a) 8. § (4) bekezdésében a „(+/–20%)”,

b) 6/a., 6/b. és 7/b. számú mellékletében a „Beadás dátuma: (OEP tölti ki)” és

c) 7/a. számú mellékletében a „Beadás dátuma: (Országos Egészségbiztosítási Pénztár tölti ki)”

szövegrész.

2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása

4. § (1) A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a továbbiakban: 31/2010. EüM rendelet) 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

1.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01CA megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV

EMELT INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KIEMELT INDI- KÁCIÓ-
HOZ KÖTÖTT

KÜLÖN- KERET)

0%

25%

55%

80%

ÉRTÉK NÉLKÜL

ÁTLA- GON ALULI

ÁTLA- GOS

ÁTLA- GON FELÜLI

J01CA

széles spektrumú penicillinek

X

X

X

2.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01CE megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV

EMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KIEMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KÜLÖN- KERET)

0%

25%

55%

80%

ÉRTÉK NÉLKÜL

ÁTLA- GON ALULI

ÁTLA- GOS

ÁTLA- GON FELÜLI

J01CE

béta-laktamáz érzékeny penicillinek

X

X

 

 

X

 

 

3.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01CR megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV

EMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KIEMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KÜLÖN- KERET)

0%

25%

55%

80%

ÉRTÉK NÉLKÜL

ÁTLA- GON ALULI

ÁTLA- GOS

ÁTLA- GON FELÜLI

J01CR

penicillinek kombinációi, beleértve a béta-laktamáz gátlókat

X

X

X

4.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01DC megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV

EMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KIEMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KÜLÖN- KERET)

0%

25%

55%

80%

ÉRTÉK NÉLKÜL

ÁTLA- GON ALULI

ÁTLA- GOS

ÁTLA- GON FELÜLI

J01DC

második generációs cephalosporinok

X

X

X

5.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01DD megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV

EMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KIEMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KÜLÖN- KERET)

0%

25%

55%

80%

ÉRTÉK NÉLKÜL

ÁTLA- GON ALULI

ÁTLA- GOS

ÁTLA- GON FELÜLI

J01DD

harmadik generációs cephalosporinok

X

X

 

 

X

 

 

6.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01EE megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV

EMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KIEMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KÜLÖN- KERET)

0%

25%

55%

80%

ÉRTÉK NÉLKÜL

ÁTLA- GON ALULI

ÁTLA- GOS

ÁTLA- GON FELÜLI

J01EE

Szulfonamidok és trimethropim kombinációi

X

X

 

 

X

 

 

7.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01FA megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV

EMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KIEMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KÜLÖN- KERET)

0%

25%

55%

80%

ÉRTÉK NÉLKÜL

ÁTLA- GON ALULI

ÁTLA- GOS

ÁTLA- GON FELÜLI

J01FA

makrolidok

X

X

 

 

X

X

 

8.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat L04AC megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV

EMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KIEMELT
INDI- KÁCIÓ- HOZ KÖTÖTT

KÜLÖN- KERET)

0%

25%

55%

80%

ÉRTÉK NÉLKÜL

ÁTLA- GON ALULI

ÁTLA- GOS

ÁTLA- GON FELÜLI

L04AC

Interleukin-gátlók

X

X

2. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

1.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 8/l1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Hólyagtumor alacsony és közepes kockázatú eseteiben az intravesicalis instilláció céljára a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján”
2.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 8/l2. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Hólyagtumor magas kockázatú eseteiben intravesicalis instilláció céljára és in situ carcinomában a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján”
3.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 10/a1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Schizophrenia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján
– Schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén”
4.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 10/a2. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Schizophrenia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján
– Schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén”
5.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 28. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Súlyos asthma bronchiale kiegészítő kezelése céljából – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrendek (felnőttkori asthma bronchiale és gyermekkori asthma bronchiale) alapján – a következő feltételek teljesülése esetén:
– IgE-szint > 76 NE/ml és az IgE-szint nem haladja meg az alkalmazási előírás szerinti maximális értéket,
– perenniális inhalatív allergénnel szembeni pozitív bőrpróba vagy specifikus IgE kimutatása a szérumban,
– szisztémás szteroid tartós (legfeljebb 4 hétig történő) alkalmazása ellenére az asthma nem kontrollált vagy nagy dózisú ICS+LABA alkalmazása ellenére gyakoriak a szisztémás szteroidot igénylő exacerbációk (≥ 4/év),
– FEV1 < ref. 80%-a.
Az anti-IgE-kezelés megkezdését követően évente értékelni kell a kezelés hatását és az anti-IgE-kezelés kizárólag akkor folytatható, ha az utolsó egy év során szisztémás szteroidot igénylő exacerbáció legfeljebb 2 alkalommal fordult elő.”
6.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklete a következő EÜ100 34. ponttal egészül ki:
„EÜ100 34.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Sclerosis multiplex esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Neurológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
G35
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Budapest

Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Szent Imre Kórház

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Neurológiai Klinikai Csoport

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet

Budapest

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Köpont, Neurológiai Klinika Neuroimmunológia

Debrecen

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Esztergom

Vaszary Kolos Kórház

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Kistarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Salgótarján

Szent Lázár Megyei Kórház

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

7.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 35. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinika – Endokrinológia

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekklinika, I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai Tanszék

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Hódmezővásárhely

Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológia

Salgótarján

Szent Lázár Megyei Kórház

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Endokrinológia

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

8.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 36/b. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, I. Belgyógyászati Osztály

Budapest

Semmelweis Egyetem I., II., III. sz. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Miskolc

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Mosonmagyaróvár

Karolina Kórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika

Sopron

Országos Vérellátó Szolgálat

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Tatabánya

Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

9.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 37/b. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Urológiai Klinika

Budapest

Szent Margit Kórház

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológiai Tanszék

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

10.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 37/c. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Urológiai Klinika

Budapest

Szent Margit Kórház

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológiai Tanszék

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

11.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 38/b. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, I. Belgyógyászati Osztály

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, II. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Miskolc

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Mosonmagyaróvár

Karolina Kórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika

Sopron

Országos Vérellátó Szolgálat

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika Haematológiai Osztály

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Haematológiai és Haemostaseológiai Osztály

Tatabánya

Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

12.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 56. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, I. Belgyógyászati Osztály

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Haematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztály, I. Belgyógyászat

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház II. sz. Belgyógyászat-Haematológiai Osztály

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Miskolc

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika

Sopron

Országos Vérellátó Szolgálat

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Tatabánya

Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Haematológiai részlege

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

13.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklete a következő EÜ100 60. ponttal egészül ki:
„EÜ100 60.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Teljes vagy részleges hasnyálmirigy-eltávolítás esetén
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Gastroenterológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Sebészet

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

javasolhat és írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C 25”
a)    EÜ100 7/a., EÜ100 7/b., EÜ100 8/t., EÜ100 9/b., EÜ100 23/a., EÜ100 24., EÜ100 30/a., EÜ100 31/a., EÜ100 31/b., EÜ100 31/c., EÜ100 31/d., EÜ100 36/a., EÜ100 36/c., EÜ100 37/a., EÜ100 39/a., EÜ100 39/b., EÜ100 41., EÜ100 42., EÜ100 43., EÜ100 51., EÜ100 52. és EÜ100 59. pontjában a „Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum” szövegrész helyébe a „Debreceni Egyetem Klinikai Központ” szöveg,
b)    EÜ100 28. pontjában a „Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum” szövegrészek helyébe a „Debreceni Egyetem Klinikai Központ” szöveg
lép.
15.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 8/t., EÜ100 23/a., EÜ100 36/a., EÜ100 37/a. és EÜ100 51. pontjában a „Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Központi Kórház” szöveg lép.
16.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 23/a. és EÜ100 36/a. pontjában a „Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Központi Kórház” szöveg lép.
17.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 42. pontjában a „Réthy Pál Kórház” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Központi Kórház” szöveg lép.
18.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 23/a., EÜ100 29., EÜ100 36/a., EÜ100 36/b., EÜ100 37/b. és EÜ100 37/c. pontjában a „protokoll” szövegrész helyébe az „eljárásrend” szöveg lép.
19.    Hatályát veszti a 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 10/a3., EÜ100 10/a4., EÜ100 10/a5., EÜ100 34/a., EÜ100 34/b., EÜ100 53/a. és EÜ100 53/b. pontja.

3. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

1.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ50 9/a1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Az asthma bronchiale ICS+LABA kombinációjával nem kontrollált formájában a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján”
2.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ50 10. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Coronariascleroticus stabil angina pectoris, komplex antianginás kezelés mellett ismétlődő anginiform panaszok fennállása esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján”
3.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklete a következő EÜ50 11. ponttal egészül ki:
„EÜ50 11.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Az 5 év alatti gyermekek antibiotikummal történő kezelésére
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
Y40-Y41”
4.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 2/a1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Lezajlott tranziens ischemias attack (TIA), illetve stroke után halmozott atherothrombotikus rizikó esetén secunder stroke prevenció céljából a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján”
5.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 2/a3. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Akut koronária szindróma (instabil angina, NSTEMI, STEMI) perkután endovasculáris intervencióját követően egy évig ASA-val kombinálva
– ST-eleváció nélküli akut coronaria szindrómában (instabil angina vagy NSTEMI/non-Q myocardialis infarctus) egy évig ASA-val kombinálva
– STEMI-ben thrombolitikus kezelést követően ASA-val kombinálva maximum négy hétig
– Ischaemiás eredetű cerebrovascularis betegségek, instabil angina, non-QMI, NSTEMI, AMI, perifériás artériás obstrukció angiográfiával, vagy egyéb képalkotó vizsgálattal igazolt eseteiben, szekunder prevenció céljára, dokumentált ASA-allergia, ASA rezisztencia, műszeresen igazolt ASA-non-responsió, valamint ASA adása mellett kialakult endoscoppal, vagy Weber-vizsgálattal igazolt gastrointestinalis vérzés, ASA-indukálta asthmaroham esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján”
6.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/a1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Kalcium- és D-vitaminbevitel kiegészítő pótlására, ha a dokumentáltan gondozott posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi beteg oszteoporózisa igazolódott (BMD érték –2,5 SD T-score alatti), vagy a fokozott töréskockázati tényezőkből legalább három egyidejűleg bizonyítottan fennáll, vagy a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános > 20%, illetve csípő > 3%), vagy típusos oszteoporotikus törést szenvedett el – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A szükséges kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált), továbbá a megfelelő életvitel kialakítása az oszteoporózis terápiájának folyamatos követelménye.”
7.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/a2. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Orális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából, azoknak az igazolt oszteoporózissal élő (BMD érték –2,5 SD T-score alatti), de oszteoporotikus csonttörést nem szenvedett posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegeknek, akiknek a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános > 20%, illetve csípő > 3%) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A terápiát megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával, továbbá a megfelelő életvezetésre is kiterjedő gondozás mellett kell folytatni.”
8.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/a3. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Parenterális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából, azoknak az igazolt oszteoporózissal élő (BMD érték –2,5 SD T-score alatti), de oszteoporotikus csonttörést nem szenvedett posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegeknek, akiknek a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános > 20%, illetve csípő > 3%), de az EÜ70 9a/2. pontban meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy dokumentált intolerancia vagy a kezelést hátrányosan befolyásoló egyéb tényező miatt nem folytatható – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A terápiát megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával, továbbá a megfelelő életvezetésre is kiterjedő gondozás mellett kell folytatni.”
9.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/a4. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Az oszteoporotikus csonttörés primer prevenciójának alternatív lehetőségeként alkalmazható, azoknál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegeknél, akiknek az oszteoporózisa igazolt (BMD értéke –2,5 SD T-score alatti), és a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános > 20%, illetve csípő > 3%), amennyiben az EÜ70 9a/2. vagy az EÜ70 9a/3. pontjában meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a készítmény legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes (a BMD értéke a kiindulási értékhez képest legkevesebb 5%-kal csökkent, illetve oszteoporotikus csonttörés történt), a megfelelő gyógyszeres kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.”
10.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/b1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Orális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából, annak a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnek, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános > 20%, csípő > 3%) vagy az oszteoporózisa csontsűrűség vizsgálattal igazolt (BMD érték –2,5 SD T-score alatti) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A terápiát megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával, továbbá a megfelelő életvezetésre is kiterjedő gondozás mellett kell folytatni.”
11.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/b2. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Parenterális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából, annak a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnek, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános > 20%, csípő > 3%), vagy az oszteoporózisa csontsűrűség vizsgálattal igazolt (BMD érték –2,5 SD T-score alatti), de az EÜ70 9b/1. pontban meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy dokumentált intolerancia vagy a kezelést hátrányosan befolyásoló egyéb tényező miatt nem folytatható – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A terápiát megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával, továbbá a megfelelő életvezetésre is kiterjedő gondozás mellett kell folytatni.”
12.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/b3. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Az oszteoporotikus csonttörés szekunder prevenciójának alternatív lehetőségeként alkalmazható annál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános > 20%, csípő > 3%), vagy az oszteoporózisa csontsűrűség vizsgálattal igazolt (BMD érték –2,5 SD T-score alatti), amennyiben az EÜ70 9b/1. vagy az EÜ70 9b/2. pontban meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a készítmény legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes (a BMD értéke a kiindulási értékhez képest legkevesebb 5%-kal csökkent, illetve újabb oszteoprotikus törés történt), a megfelelő gyógyszeres kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.”
13.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 26. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Stroke és szisztémás embolizáció megelőzésére nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő felnőtt betegeknél,
– K-vitamin antagonista (acenocumarol és/vagy warfarin) alkalmazásának ellenjavallata esetén, vagy
– K-vitamin antagonista kezelés ellenére elszenvedett stroke vagy szisztémás embolizáció esetén, vagy
amennyiben 6 hónapot meghaladó K-vitamin antagonista kezelés során a mért INR értékek kevesebb mint 60%-a esik terápiás tartományba (INR 2 és 3 közé), a következő kockázati tényezők közül legalább kettő fennállása esetén:
– bal kamrai ejekciós frakció < 40%,
– tünetekkel járó szívelégtelenség New York Heart Association (NYHA) II. stádium,
– életkor >= 75 év,
– életkor >= 65 év, a következők valamelyikével: diabetes mellitus, koszorúér-betegség vagy hypertonia.”
14.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklete az EÜ90 2/b. pontot követően a következő EÜ90 3/a. ponttal egészül ki:
„EÜ90 3/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Asthma bronchiale kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrendek alapján.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Allergológia és klinikai immunológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Csecsemő-gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermektüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

Megkötés nélkül

Allergológia és klinikai immunológia

írhat

Megkötés nélkül

Csecsemő-gyermekgyógyászat

írhat

Megkötés nélkül

Gyermektüdőgyógyászat

írhat

Megkötés nélkül

Tüdőgyógyászat

írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
J45”
15.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ90 3/a4. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Gyermekkori asthma bronchiale kezelésére (14 éves korig, az életkorra vonatkozó rendelési előírások szigorú figyelembevételével) a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján”
16.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklete a következő EÜ90 3/b. ponttal egészül ki:
„EÜ90 3/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermektüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

Megkötés nélkül

Gyermektüdőgyógyászat

írhat

Megkötés nélkül

Tüdőgyógyászat

írhat

 

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
J44”
17.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ90 14/a. pont „ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
H441, L209, L4050, L409, M059, M0690, M0800, M352”
18.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ90 29. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Oszteoporotikus törések szekunder prevenciójára választható annál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és a törzscsontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke –4,0 SD T-score alatti, a megfelelő gyógyszeres kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A beteg legfeljebb 18 havi kezelést, legfeljebb 24 hónap alatt vehet igénybe. A kezelés nem ismételhető.
– Oszteoporotikus törések szekunder prevenciójára választható annál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél, aki egynél több típusos oszteoporotikus törési eseményt szenvedett el, és a törzscsontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke –3,0 SD T-score alatti, a megfelelő gyógyszeres kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A beteg legfeljebb 18 havi kezelést, legfeljebb 24 hónap alatt vehet igénybe. A kezelés nem ismételhető.
– Az oszteoporotikus csonttörés szekunder prevenciójában kezelési alternatívaként alkalmazható annál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és a törzscsontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke –3,0 SD T-score alatti, amennyiben az EÜ70 9b/1., az EÜ70 9b/2. és az EÜ70 9b/3. pontban meghatározott készítményekkel megelőző, legalább 12 hónapon át tartó kezelés hatástalan (a BMD értéke a kiindulási értékhez képest legkevesebb 5%-kal csökkent, illetve újabb oszteoprotikus törés történt), vagy azzal szemben intolerancia lép fel, vagy a kezelés ellenjavallt, a megfelelő gyógyszeres kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A beteg legfeljebb 18 havi kezelést, legfeljebb 24 hónap alatt vehet igénybe. A kezelés nem ismételhető.”
19.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 18. pontjában a „Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum” szövegrész helyébe a „Debreceni Egyetem Klinikai Központ” szöveg lép.
20.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 24. pontjában a „Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum” szövegrész helyébe a „Debreceni Egyetem Klinikai Központ” szöveg lép.
21.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 24. pontjában a „Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Központi Kórház” szöveg lép.
22.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ90 6/a., EÜ90 6/b., EÜ90 6/c. pontjában a „protokoll” szövegrész helyébe az „eljárásrend” szöveg lép.
23.    Hatályát veszti a 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/c1., EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90 3/a3., EÜ90 3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90 3/b3. pontja.

4. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

1.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 4. számú melléklet 1. pont t) alpontjában a „B-domain-depletált” szövegrész helyébe a „B-domain rövidített” szöveg lép.
2.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 4. számú melléklet 1. pontja a következő u) alponttal egészül ki:
(A veleszületett vérzékenység kezelésére:)
„u) recombináns technológiával humán sejtvonalon előállított 3. generációs B-domain-rövidített VIII. faktor koncentrátum.”
3.    A 32/2004. ESZCSM rendelet 4. számú melléklet 2. pontjában a „protokoll” szövegrész helyébe az „eljárásrend” szöveg lép.

5. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A 32/2004. ESZCSM rendelet 7/b. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A Gyftv. 29. § (4) bekezdése szerinti bejelentés indoka:
A megfelelő rész jelölendő!

– már támogatott tápszer kiadhatóságának változása

– már támogatott tápszer névváltozása

– már támogatott tápszer törlése

– már támogatott tápszer árcsökkentése

– nyilvántartási szám változása

– támogatás megszüntetése [Gyftv. 29. § (4) bekezdés b) pontja]

6. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A 31/2010. EüM rendelet 6. melléklet 4. pontjában foglalt ábra helyébe a következő ábra lép:

7. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

1.    A 31/2010. EüM rendelet 15. melléklet 4.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A denoszumab, raloxifen és teriparatid oszteoporotikus csonttörés primer prevenciójában való alkalmazását a társadalombiztosítás nem támogatja.”
2.    A 31/2010. EüM rendelet 15. melléklet 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. Az algoritmus posztmenopauzás nők és 55 év feletti férfiak oszteoporotikus csonttörését megelőző kezelésének sémáját mutatja be.
3.    Hatályát veszti a 31/2010. EüM rendelet 15. melléklet 7.3. alpontjában foglalt táblázat 15. sora.

8. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A 31/2010. EüM rendelet 16. melléklet 4.5.2. alpontjában az „a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél” szövegrész helyébe az „a posztmenopauzás nő betegnél” szöveg lép.

9. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A 31/2010. EüM rendelet 20. melléklet 2.8.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.8.4. Emelt, indikációhoz kötött társadalombiztosítási támogatással adható új típusú oralis antikoaguláns készítmények
Stroke és szisztémás embolizáció megelőzésére nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő felnőtt betegeknél,
– K-vitamin antagonista (acenocumarol és/vagy warfarin) alkalmazásának ellenjavallata esetén, vagy
– K-vitamin antagonista kezelés ellenére elszenvedett stroke vagy szisztémás embolizáció esetén, vagy
amennyiben 6 hónapot meghaladó K-vitamin antagonista kezelés során a mért INR értékek kevesebb mint 60%-a esik terápiás tartományba (INR 2 és 3 közé), a következő kockázati tényezők közül legalább kettő fennállása esetén:
– bal kamrai ejekciós frakció < 40%,
– tünetekkel járó szívelégtelenség New York Heart Association (NYHA) II. stádium,
– életkor >= 75 év,
– életkor >= 65 év, a következők valamelyikével: diabetes mellitus, koszorúér-betegség vagy hypertonia
dabigatran etexilate, rivaroxaban, apixaban (Eü70 26.).”

10. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A 31/2010. EüM rendelet 21. melléklet 2.3.3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3.3.4. Pitvarfibrilláció
A pitvarfibrilláció a stroke erős, független rizikófaktora. TIA-t vagy ischemiás stroke-ot szenvedett betegeket antikoagulálni kell.
Pitvarfibrillációban emelt társadalombiztosítási támogatással adható új típusú oralis antikoaguláns készítmények a vonatkozó Eü70 26. indikációs pont szerint:
Stroke és szisztémás embolizáció megelőzésére nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő felnőtt betegeknél,
– K-vitamin antagonista (acenocumarol és/vagy warfarin) alkalmazásának ellenjavallata esetén, vagy
– K-vitamin antagonista kezelés ellenére elszenvedett stroke vagy szisztémás embolizáció esetén, vagy
amennyiben 6 hónapot meghaladó K-vitamin antagonista kezelés során a mért INR értékek kevesebb mint 60%-a esik terápiás tartományba (INR 2 és 3 közé), a következő kockázati tényezők közül legalább kettő fennállása esetén:
– bal kamrai ejekciós frakció < 40%,
– tünetekkel járó szívelégtelenség New York Heart Association (NYHA) II. stádium,
– életkor >= 75 év,
– életkor >= 65 év, a következők valamelyikével: diabetes mellitus, koszorúér-betegség vagy hypertonia
Vonatkozó hatóanyagok: dabigatran etexilate, rivaroxaban, apixaban (Eü70, 26).
Néhány kiemelt betegcsoport:”

11. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A 31/2010. EüM rendelet 23. melléklet 3.2–3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.2. A gyomordaganat ellátása – Stádium 0-IA
3.3. A gyomordaganat ellátása – Stádium IB-II-III
3.4. A gyomordaganat ellátása – Stádium IV

12. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A 31/2010. EüM rendelet 24. melléklet 3. pontjában foglalt ábra helyébe a következő ábra lép:

13. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A 31/2010. EüM rendelet 28. melléklet 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A nem invazív tumorok finanszírozási algoritmusa

14. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A 31/2010. EüM rendelet 30. melléklet 3.1. alpontjában foglalt ábra helyébe a következő ábra lép:
î

15. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

1.    A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „2. ábra” helyébe a következő ábra lép:
2.    A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „4. ábra” helyébe a következő ábra lép:
3.    A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „6. ábra” helyébe a következő ábra lép:
4.    A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „7. ábra” helyébe a következő ábra lép:
5.    A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „8. ábra” helyébe a következő ábra lép:
6.    A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „9. ábra” helyébe a következő ábra lép:

16. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

1.    A 31/2010. EüM rendelet 33. melléklet 3. pontjában foglalt „1. ábra” helyébe a következő ábra lép:
2.    A 31/2010. EüM rendelet 33. melléklet 3. pontjában foglalt „7. ábra” helyébe a következő ábra lép:

17. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

1.    A 31/2010. EüM rendelet 36. melléklet 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A stabil COPD kezelésében választható hatóanyagcsoportok a beteg csoportja szerint
2.    A 31/2010. EüM rendelet 36. melléklet 4.6. és 4.7. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4.6. „A” csoport:
– Szükség szerint alkalmazhatók:
– SABA,
– SAMA,
– SABA+SAMA.
4.7. „B” csoport:
– Első választandó kezelés:
– LABA (kivéve: indacaterol és olodaterol),
– LAMA. A LAMA akkor választható, ha a LABA kontraindikált vagy vele szemben intolerancia lép fel vagy a légzésfunkciós vizsgálat alapján a beteg a GOLD 2 osztályba tartozik.
– Alternatív kezelés:
– LABA
– LABA+LAMA. A LABA+LAMA akkor választható, ha a gyógyszerbeállítást megelőző 6 hónapban a beteg a „B” csoport első választandó gyógyszeréből legalább 3 havi adagot kiváltott, és ennek ellenére a tünetek továbbra is jelentősek (mMRC≥2 vagy CAT≥10).
– Szükség szerint alkalmazhatók:
– SABA,
– SAMA,
– SABA+SAMA.”

18. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A 31/2010. EüM rendelet 41. melléklet 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A kiterjedt kissejtes tüdődaganat ellátása
î
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére