• Tartalom

2016. évi CLXIII. törvény

2016. évi CLXIII. törvény

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról1

2017.04.01.

1–4. §2

5. § Az Mktv. III/A. Fejezete a következő 2/D. Címmel egészül ki:

„2/D. Cím
Filmregisztráció
19/N. § (1) Az e törvény 19/L. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott moziban bemutatásra kerülő filmalkotást a mozgóképszakmai statisztikai adatok előállításának céljából a film forgalmazójának a film magyarországi forgalmazására vonatkozó szerződés megkötését követő harminc napon belül regisztrálnia kell a Hatóság által erre a célra létrehozott online felületen.
(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az olyan terjesztői hálózatba nem kerülő filmalkotásra, amely nemzetközi egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett filmfesztiválok alkalmával országosan és egy évben legfeljebb tíz alkalommal kerül bemutatásra.
(3) A regisztrációnak tartalmaznia kell a nyilvános előadás keretében bemutatni kívánt filmalkotás
a) magyar és eredeti nyelvű címét,
b) hazai forgalmazóját és nyilvántartási számát,
c) eredeti forgalmazóját,
d) rendezőjének nevét,
e) gyártási helyét, és ha van, a koprodukciós országokat,
f) gyártási évét és
g) hazai bemutatójának tervezett időpontját.
(4) A (3) bekezdésben rögzített adatokon túl a filmforgalmazónak az alábbi adatokat kell megadnia
a) alternatív (angol és magyar) cím,
b) előállító, producer, forgatókönyvíró, zeneszerző, operatőr és főszereplőinek neve,
c) műfaj,
d) játékidő,
e) kópia megjelenése (fekete-fehér, színes) és
f) rövid tartalom.
(5) Ha a (3) és (4) bekezdésben meghatározott adatok a regisztráció megkezdésekor nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, azokban változás következett be, a filmforgalmazónak – a (3) bekezdés a)–c) pontja kivételével – a hiányzó, illetve megváltozott adat tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a filmalkotás bemutatását megelőző tizenöt nappal a regisztrációt ki kell egészítenie, vagy amennyiben szükséges, a korábbi adatokat módosítania kell.
(6) A filmalkotás regisztrációja során kapott statisztikai azonosító a Hatóság eljárása során felhasználható.
(7) Az e törvényben meghatározott célok teljesüléséhez szükséges, a törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban megállapított egyéb adatokat a Hatóság a filmregisztráció során bekérhet, amelyeket a filmforgalmazó köteles bejelenteni a Hatóságnak.”

6. §3

7–8. §4

9–12. §5

13. §6

14. §7

15. § (1)–(2)8

(3)9

16–19. §10

20. §11

21–23. §12

24. §13

25. §14

26. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § és a 8. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. §, a 20. § és a 24. § 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 15. § (3) bekezdése az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(5) Az 5. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi CLXIII. törvényhez15

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 15. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 15. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 16–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 21–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére