• Tartalom
Oldalmenü

1730/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

2016.12.13.

A Kormány

1. a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének címrendjében – 2016. szeptember 1-jei fordulónappal – a XIV. Belügyminisztérium fejezet 15. Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ címről a Nemzetközi Oktatási Központ költségvetési szervet a 7. Rendőrség cím alá átsorolja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi változás 2016. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről, és az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal