• Tartalom
Oldalmenü

1828/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

2016.12.23.
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének címrendjét – 2017. január 1-jei fordulónappal – az 1. melléklet szerint módosítja.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

1. melléklet az 1828/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-
csoport

Jogcím

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-
csoport

Jogcím

212087

11

19

00

00

00

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

12

05

00

00

00