• Tartalom

19/2016. (VI. 30.) NFM rendelet

19/2016. (VI. 30.) NFM rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról1

2017.01.01.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőt rendelem el:

1. §2

2. § A Rendelet 6/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A január 1. és június 30., valamint július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozó felügyeleti díj összegéről a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a Klímagáz adatbázison keresztül díjbekérőt küld június 30. és december 31. napját követő 5 munkanapon belül a felügyeleti díj megfizetésére kötelezetteknek.”

3. § A Rendelet 6/A. § (1) bekezdésében a „minden év június 30. napjáig és december 31. napjáig” szövegrész helyébe a „minden lezárt félév (június 30. és december 31.) után, minden év július 31. napjáig és január 31. napjáig” szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § 2017. január 1. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése a 2017. január 2. napjával hatályát vesztette.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére