• Tartalom

2016. évi II. törvény

2016. évi II. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról1

2018.01.01.

1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

1–4. §2

2. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

6–7. §3

8. § Hatályát veszti a Sport tv. 62/A. és 62/C. §-a.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § és a 8. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi II. törvényhez4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 1-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. március 9. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére