• Tartalom

21/2016. (X. 11.) IM rendelet

21/2016. (X. 11.) IM rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosításáról1

2017.01.01.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–12. §2

13. § A Bvszr. a következő 78. §-sal egészül ki:

78. § A miniszter a Szigetszentmiklósi Járásbíróság mellett létesített álláshelyek közül egyet – a Ráckevei Járásbíróság mellett létesített álláshely megszűnésével összefüggésben – a Ráckevei Járásbíróság mellé kinevezett végrehajtó áthelyezésével tölt be 2017. január 1. napjával.”

14. §3

15. § A Bvszr. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

16–18. §4

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 13. §, a 15. § és a 2. melléklet 2017. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 21/2016. (X. 11.) IM rendelethez5

2. melléklet a 21/2016. (X. 11.) IM rendelethez

A Bvszr. 1. számú melléklet XIV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„XIV.
Budapest Környéki Törvényszék

Budakörnyéki Járásbíróság

1

Budaörsi Járásbíróság

2

Ceglédi Járásbíróság

1

Dabasi Járásbíróság

2

Dunakeszi Járásbíróság

2

Gödöllői Járásbíróság

3

Monori Járásbíróság

2

Nagykátai Járásbíróság

1

Nagykőrösi Járásbíróság

1

Ráckevei Járásbíróság

1

Szentendrei Járásbíróság

1

Szigetszentmiklósi Járásbíróság

2

Váci Járásbíróság

1

Összesen:

20

3. melléklet a 21/2016. (X. 11.) IM rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 16–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére