• Tartalom

215/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.07.22.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a következő III/B. Fejezettel egészül ki:

„III/B. FEJEZET
A STRATÉGIAI KABINET ÉS A GAZDASÁGI KABINET
126/B. § A Stratégiai Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen
e) a 79. § 1. pontja szerinti,
f) a 85. § 3. pontja szerinti,
i) az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével összefüggő kormányzati álláspont kialakításával kapcsolatos,
j) a bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos, valamint
k) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával összefüggő beruházással kapcsolatos
tárgykörökbe tartozó ügyekben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.
126/C. A Gazdasági Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen
a) a 4. § 9. pontja szerinti,
b) a 21. § 29. pontja szerinti,
c) a 48. § 13. pontja szerinti,
d) a 65. § 3. pontja szerinti,
e) a 85. § 2. pontja szerinti,
f) a 90. § 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9., 10., 11. és 14. pontja szerinti,
h) az állami beruházásokkal összefüggő döntésekkel kapcsolatos,
i) a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos, valamint
j) az adósságcsökkentéssel kapcsolatos
tárgykörökbe tartozó ügyekben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére