• Tartalom

230/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszűnéséről

2016.09.02.

A Kormány
a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (4) bekezdésében, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 3. § tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) és j) pontjában,
a 4. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 6. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában,
a 7. § a) pontja tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 7. § b) pontja tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,
a 7. § d) pontja
tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § e) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány közlekedésbiztonsági szervként – a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 3. §-ára és 4. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium önálló szervezeti egységét jelöli ki.

(2) A Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ) beolvad a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztériumba, amely az átvett feladatok tekintetében a KBSZ jogutódja.

(3) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a KBSZ munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökhöz – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket – kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet szerinti ellátási feladatok tekintetében a KBSZ részleges jogutódja.

(4) A KBSZ által ellátott, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el, és ezzel összefüggésben megilletik a KBSZ magánjogi jogai és kötelezettségei, valamint az informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek.

2. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

3–7. §1

1

A 3–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére