• Tartalom
Oldalmenü

238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet

az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól1

2016.08.18.

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint a 4. és 5. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont mf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.
(VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

2–6. §3

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. §4

8. § Hatályát veszti a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a)5

b)6

c)7

d)8

e)9

f)10

g)11

h)12

4. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

9. §13

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § b), c), e), f) és g) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § a), d) és h) pontja 2017. március 1-jén lép hatályba.

1–5. melléklet a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelethez14

1

A rendeletet a 359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2016. november 24. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a) pontja a 10. § (3) bekezdése alapján 2017. március 1-jén lép hatályba.

6

A 8. § b) pontja a 10. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1-jén lép hatályba.

7

A 8. § c) pontja a 10. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1-jén lép hatályba.

8

A 8. § d) pontja a 10. § (3) bekezdése alapján 2017. március 1-jén lép hatályba.

9

A 8. § e) pontja a 10. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1-jén lép hatályba.

10

A 8. § f) pontja a 10. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1-jén lép hatályba.

11

A 8. § g) pontja a 10. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1-jén lép hatályba.

12

A 8. § h) pontja a 10. § (3) bekezdése alapján 2017. március 1-jén lép hatályba.

13

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.