• Tartalom
Oldalmenü

245/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldtetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

2016.08.19.

A Kormány
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldtetésről szóló 172/2012. (VII. 26.)
Korm. rendelet módosítása

1–5. §1

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

6–7. §2

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § (1) A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet) funkcionális működtetésével kapcsolatos, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterhez kerülő feladatok átvételéről, a jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és forrásátcsoportosításokról, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében a Miniszterelnökségnek és a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak költségvetési megállapodást kell kötni.

(2) Ha a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 60. § (2) bekezdése szerinti költségvetési megállapodás megkötésének időpontja e rendelet hatálybalépésénél későbbi, e rendelet hatálybalépésétől a költségvetési megállapodás megkötésének időpontjáig terjedő időszakban:

a) az Állandó Képviseletre nem diplomataként, nem szakdiplomataként kihelyezett személy külszolgálatának megszüntetéséhez az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges,

b) a Külgazdasági és Külügyminisztérium és az Állandó Képviselet – az Állandó Képviselet működésével összefüggő – kötelezettséget az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter engedélyével vállalhat.

1

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.