• Tartalom

27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás

27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás

az egyes ORFK utasításoknak a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság, valamint a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság felállításával összefüggésben történő módosításáról1

2016.10.17.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes ORFK utasításoknak a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóságának, valamint Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóságának felállításával összefüggésben történő módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A kiadatási és átadási letartóztatásban levő személyek államhatárig, vagy külföldről hazánkba történő kísérésének, valamint az elítélt személyek hazánkon keresztül történő átszállításának rendőrségi feladatairól szóló 65/2007. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása
1. A kiadatási és átadási letartóztatásban levő személyek államhatárig, vagy külföldről hazánkba történő kísérésének, valamint az elítélt személyek hazánkon keresztül történő átszállításának rendőrségi feladatairól szóló 65/2007. (OT 34.) ORFK utasítás 7. pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ vezetője” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság igazgatója” szöveg lép.
2. A nemzetközi kapcsolatok rendjéről szóló 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás módosítása
2. A nemzetközi kapcsolatok rendjéről szóló 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás
a) 92. pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság”;
b) 96. pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ vezetője” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság igazgatója”
szöveg lép.
3. A műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról szóló 28/2008. (OT 16.) ORFK utasítás módosítása
3. A műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról szóló 28/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 7. pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóságához” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatósághoz” szöveg lép.
4. A Rendőrség hivatásos állománya szolgálati időt elismerő támogatásának folyósításáról szóló
24/2009. (OT 13.) ORFK utasítás módosítása
4. A Rendőrség hivatásos állománya szolgálati időt elismerő támogatásának folyósításáról szóló 24/2009. (OT 13.) ORFK utasítás 4. pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság” szöveg lép.
5. A sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról szóló 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás módosítása
5. A sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról szóló 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás 40. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények biztosítása során keletkezett többletkiadásokról az érintett költségvetési szerv rendészeti szakterületének adatszolgáltatása alapján elkülönült nyilvántartást vezet:)
b) a KR Költségvetési Igazgatóság.”
6. A kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól szóló 19/2010. (OT 9.) ORFK utasítás módosítása
6. A kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól szóló 19/2010. (OT 9.) ORFK utasítás 5. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kezdeményező átirat tartalmi elemei:)
g) amennyiben a kezdeményező szerv a beszerzést saját (nem ORFK központi) költségvetési forrásból tervezi végrehajtani, úgy a kezdeményező irathoz a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettesének, a Készenléti Rendőrség esetén a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság igazgatójának a pénzügyi ellenjegyzése szükséges.”
7. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás módosítása
7. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás 31. pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság” szöveg lép.
8. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi eszközei javítóanyag- és alkatrészellátás tervezésének és fegyver kiegészítő cikkeinek meghatározásáról, valamint egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasítás módosítása
8. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi eszközei javítóanyag- és alkatrészellátás tervezésének és fegyver kiegészítő cikkeinek meghatározásáról, valamint egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 14/2012. ORFK utasítás)
a) 2/A. pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: KR GI GEK)” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság (a továbbiakban: KR MÜIG)”;
b) 2/B. pontjában a „KR Műszaki Osztály” szövegrész helyébe a „KR MÜIG”;
c) 3. és 4. pontjában a „KR GI GEK” szövegrész helyébe a „KR MÜIG”
szöveg lép.
a) 1. melléklete helyébe az utasítás 1. melléklete;
b) 2. melléklete helyébe az utasítás 2. melléklete;
c) 3. melléklete helyébe az utasítás 3. melléklete;
d) 4. melléklete helyébe az utasítás 4. melléklete;
e) 5. melléklete helyébe az utasítás 5. melléklete
lép.
9. A közlekedési jogsértést dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról szóló
26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás módosítása
10. A közlekedési jogsértést dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról szóló 26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 26/2013. ORFK utasítás)
a) 8. pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Műszaki Osztály Rendészettechnikai Alosztály (a továbbiakban: KR GI GEK Műszaki Osztály Rendészettechnikai Alosztály)” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztály (a továbbiakban: KR MÜIG Műszaki Osztály)”;
b) 10. és 12. pontjában a „KR GI GEK Műszaki Osztály Rendészettechnikai Alosztály” szövegrész helyébe a „KR MÜIG Műszaki Osztály”;
c) 13. pontjában a „KR GI GEK Műszaki Osztály Rendészettechnikai Alosztálynak” szövegrész helyébe a „KR MÜIG Műszaki Osztálynak”
szöveg lép.
11. Hatályát veszti a 26/2013. ORFK utasítás 85–88. pontja.
10. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás módosítása
12. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás 4. pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság” szöveg lép.
11. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás módosítása
13. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás
a) 5. pont g) alpontjában a „KR Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központtól (a továbbiakban: KR GI GEK)” szövegrész helyébe a „KR Költségvetési Igazgatóságtól (a továbbiakban: KR KIG)”;
b) 11. pont b) alpontjában, 12. pontját megelőző alcímben, valamint 12., 13. és a 28. pont b) alpontjában a „KR GI GEK” szövegrész helyébe a „KR KIG”
szöveg lép.
12. A választásokkal összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 39/2013. (X. 4.) ORFK utasítás módosítása
14. Hatályát veszti a választásokkal összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 39/2013. (X. 4.) ORFK utasítás 1. pont d) alpontja.
13. Az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosítása
15. Az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 10/2014. ORFK utasítás) 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A bizottság javaslata alapján a munkáltatói támogatás személy szerinti elosztására vonatkozó előterjesztést – a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság (a továbbiakban: KR KIG) vezetőjének pénzügyi fedezet rendelkezésre állására vonatkozó ellenjegyzése mellett – a KR KIG Igazgatási Osztály Lakás és Szociális Alosztálya készíti el, és a 4. pontban foglaltakkal egyidejűleg – jóváhagyásra – felterjeszti az országos rendőrfőkapitány részére, majd az előterjesztés országos rendőrfőkapitány általi jóváhagyása után intézkedik a folyósításra.”
16. A 10/2014. ORFK utasítás 6. és 11. pontjában a „KR GI GEK” szövegrész helyébe a „KR KIG” szöveg lép.
17. Hatályát veszti a 10/2014. ORFK utasítás 14. és 15. pontja.
14. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás módosítása
18. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás
a) 225. pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság (a továbbiakban: KR GI)” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság (a továbbiakban: KR MÜIG)”;
b) 226. pontjában a „KR GI vezetője” szövegrész helyébe a „KR MÜIG igazgatója”;
c) 228. pontjában a „KR GI-nek” szövegrész helyébe a „KR MÜIG-nek”;
d) 229., 247., 248. és 252. pontjában a „KR GI” szövegrész helyébe a „KR MÜIG”;
e) 246. pontjában a „KR GI-t” szövegrész helyébe a „KR MÜIG-et”;
f) 250. pontjában a „KR GI-n” szövegrész helyébe a „KR MÜIG-en”
szöveg lép.
15. Az alaki és technikai szemle végrehajtásáról szóló 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás módosítása
19. Az alaki és technikai szemle végrehajtásáról szóló 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 30/2015. ORFK utasítás) 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szemlebizottságok vezetői és helyettesei:)
a) a KR-nél a rendészeti igazgató, helyettese a műszaki és üzemeltetési igazgató, az RRI-nél a rendészeti igazgatóhelyettes, helyettese a gazdasági igazgatóhelyettes;”
20. A 30/2015. ORFK utasítás 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Az 5. pont a), b) és h) alpontjában meghatározottak végrehajtásáért a rendészeti szakterület, az 5. pont c), d), e) és f) alpontjában meghatározottak végrehajtásáért a műszaki és üzemeltetési szakterület, az 5. pont g) alpontjában meghatározottakért a feladatkörében érintett szakterület a felelős.”
16. A lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, megsemmisítésének szabályairól szóló 2/2016. (I. 7.) ORFK utasítás módosítása
21. A lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, megsemmisítésének szabályairól szóló 2/2016. (I. 7.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 2/2016. ORFK utasítás) 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. A tárolást végző a megsemmisítést elrendelő jogerős határozat megküldésétől számított, az ügyintézésre nyitva álló, törvényben meghatározott határidőn belül a megsemmisítésről rendelkező határozattal, valamint a jegyzőkönyv és az állapotfelmérő lap másolatával a megsemmisítésre szánt lőfegyvert a Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztály Fegyverzeti és Vegyivédelmi Alosztálynak (a továbbiakban: Fegyverzeti és Vegyivédelmi Alosztály), a megsemmisítésre szánt lőszert pedig a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálatának (a továbbiakban: Tűzszerész Szolgálat) adja át.”
a) 28. pontjában a „Fegyverzeti Javító Alosztállyal” szövegrész helyébe a „Fegyverzeti és Vegyivédelmi Alosztállyal”;
b) 29. és 30. pontjában a „Fegyverzeti Javító Alosztály” szövegrész helyébe a „Fegyverzeti és Vegyivédelmi Alosztály”
szöveg lép.
23. Ez az utasítás a közzétételét követő 3. napon lép hatályba.
24. Hatályát veszti az egyenruházati bolt működésének szabályozásáról szóló 53/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás.
25. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasításhoz

A 9×18 mm PA-63M pisztoly alkatrész- és kiegészítő felszerelés normája

Sor-
szám

Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k

KR

RRI

BRFK

1

PA-63 ütőszeg nyomó rugó

0

30

0

0

2

PA-63 ütőszeg rugó

0

25

0

0

3

PA-63 tárfenék

0

20

0

0

4

PA-63 ütőszeg

0

15

0

0

5

PA-63 elsütő emelőcsap

0

12

0

0

6

PA-63 fesztelenítő

0

10

0

0

7

PA-63 biztosító

0

30

0

0

8

PA-63 markolathéj bal

0

8

0

0

9

PA-63 markolathéj jobb

0

8

0

0

10

PA-63 kakas

0

8

0

0

11

PA-63 szánrögzítő rugó

0

50

0

0

12

PA-63 biztosító rögzítő csap

0

5

0

0

13

PA-63 tárfenék rögzítő

0

5

0

0

14

PA-63 adogató lemez

0

5

0

0

15

PA-63 adogató rugó

0

5

0

0

16

PA-63 tárköpeny

0

10

0

0

17

PA-63 elsütő emelő

0

5

0

0

18

PA-63 kakas rugó

0

5

0

0

19

PA-63 ütőszeg nyomó hüvely

0

5

0

0

20

PA-63 szánrögzítő

0

5

0

0

21

PA-63 hüvelyvonó

0

5

0

0

22

PA-63 hüvelyvonó rugó

0

5

0

0

23

PA-63 hüvelyvonó nyomó csap

0

5

0

0

24

PA-63 tártartó rugó

0

5

0

0

25

PA-63 kakas rugó dugó

0

5

0

0

26

PA-63 elsütő rúd

0

5

0

0

27

PA-63 markolathéj csavar

0

5

0

0

28

PA-63 tárrögzítő

0

5

0

0

29

PA-63 tártartó

0

5

0

0

30

PA-63 kakas csap

0

5

0

0

31

PA-63 nézőke

0

5

0

0

32

PA-63 helyretoló rugó

0

5

0

0

33

PA-63 markolathéj csavarcsésze

0

5

0

0

34

PA-63 billentyű rugó

0

5

0

0

35

PA-63 ütközőlemez

0

5

0

0

36

PA-63 csap felhúzóemelőhöz és kakasnyomóhoz

0

5

0

0

37

PA-63 markolathéj csavaranya

0

5

0

0

38

PA-63 felhúzó emelő

0

5

0

0

39

PA-63 sátorvas nyomó rugó

0

5

0

0

40

PA-63 sátorvas

0

5

0

0

41

PA-63 elsütő nyomó hüvelycsap

0

5

0

0

42

PA-63 elsütő nyomó rugó

0

5

0

6

43

PA-63 sátorvas csap

0

5

0

3

44

PA-63 ütőszeg nyomó rugóhüvely

0

5

0

0

45

Tisztítóvessző

5

24

8

6

46

Fekete hosszított pisztolytáska

5

17

4

3

47

Fehér hosszított pisztolytáska

1

11

0

2

48

Fehér pisztolytáska

1

11

0

1

49

Pi. táska belső

10

17

4

3

50

Tár tok belső táskához

10

17

4

3

2. melléklet a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasításhoz

A 7,65×17 mm R-78M pisztoly alkatrész- és kiegészítő felszerelés normája

Sor-
szám

Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k

KR

RRI

BRFK

1

R-78 billentyű rugó

0

8

0

0

2

R-78 elsütő rúd

0

8

0

0

3

R-78 elsütőemelő

0

8

0

0

4

R-78 szerelt kakas

0

8

0

0

5

R-78 biztosító rögzítő rugó

0

8

0

0

6

R-78 kakas rugó

0

5

0

0

7

R-78 ütőszeg rugó

0

5

0

0

8

R-78 biztosító rögzítő csap

0

5

0

0

9

R-78 markolathéj csavar

0

5

0

0

10

R-78 ütőszeg

0

5

0

0

11

R-78 biztosító

0

5

0

0

12

R-78 jobb markolathéj

0

5

0

0

13

R-78 bal markolathéj

0

5

0

0

14

R-78 tokbetét

0

5

0

0

15

R-78 billentyű

0

5

0

0

16

R-78 határoló csap

0

5

0

0

17

R-78 határoló rugó

0

5

0

0

18

R-78 hüvelyvonó

0

5

0

0

19

R-78 kakascsap

0

5

0

0

20

R-78 szánrögzítő határoló gomb

0

5

0

0

21

R-78 szánrögzítő határoló rugó

0

5

0

0

22

R-78 tártartó anya

0

5

0

0

23

R-78 tártartó csap

0

5

0

0

24

R-78 tártartó rugó

0

5

0

0

25

Tisztítóvessző

5

24

8

6

26

Fekete pisztolytáska

3

17

4

3

27

Belsőtok

1

14

2

2

28

Tartalék tártáska, belsőtokhoz

1

14

2

2

3. melléklet a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasításhoz

A 9×19 mm Jericho 941F pisztoly alkatrész- és kiegészítő felszerelés normája

Sor-
szám

Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k

KR

RRI

BRFK

1

JERICHO adogatótömb

0

100

0

0

2

JERICHO elsütőbillentyű szerelt

0

35

0

0

3

JERICHO szánrögzítő

0

15

0

0

4

JERICHO csavar

0

10

0

0

5

JERICHO bal markolathéj

0

7

0

0

6

JERICHO jobb markolathéj

0

7

0

0

7

JERICHO szerelt tár

0

10

0

0

8

JERICHO hüvelyvonó

0

10

0

0

9

JERICHO ütőszegrugó

0

5

0

0

10

JERICHO tartalékcső

0

0

0

0

11

JERICHO ütőszeg

0

5

0

0

12

JERICHO hüvelyvonó rugó

0

10

0

0

13

JERICHO nézőke

0

5

0

0

14

JERICHO célgömb

0

5

0

0

15

JERICHO tüske

0

10

0

0

16

JERICHO elsütő emelő

0

5

0

0

17

JERICHO elsütő kengyel

0

5

0

0

18

JERICHO hüvelyvonó csap

0

5

0

0

19

JERICHO kakas rugó csap

0

5

0

0

20

JERICHO szán

0

0

0

0

21

JERICHO tárlemez

0

5

0

0

22

JERICHO elsütő szerkezet rugó

0

5

0

0

23

JERICHO helyretoló rugó, szerelt

0

10

0

0

24

JERICHO megszakító

0

5

0

0

25

JERICHO tárrögzítő csap

0

5

0

0

26

JERICHO tárrögzítő

0

5

0

0

27

JERICHO tárrögzítő rugó

0

5

0

0

28

JERICHO biztosító rugó

0

5

0

0

29

JERICHO elsütőkengyel nyomó (szerelt)

0

5

0

0

30

JERICHO elsütő szerkezet ház

0

5

0

0

31

JERICHO elsütőkengyel csap

0

5

0

0

32

JERICHO kakas akasztó

0

5

0

0

33

JERICHO kakas rugó

0

10

0

0

34

JERICHO ütőszegbiztosító

0

5

0

0

35

JERICHO ütőszegbiztosító rugó

0

5

0

0

36

Tisztító kefe

10

22

7

5

37

Tisztító bronz kefe

10

22

7

5

38

Pisztolytáska

0

19

6

3

39

Combtok

0

16

5

1

40

Készenléti tok (övtok)

0

20

7

3

4. melléklet a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasításhoz

A 9×19 mm P9RC pisztoly alkatrész- és kiegészítő felszerelés normája

Sor-
szám

Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k

KR

RRI

BRFK

1

P9RC fesztelenítő

0

10

0

0

2

P9RC markolathéj csavar

0

10

0

0

3

P9RC acélgolyó 3,175 mm

0

8

0

0

4

P9RC hüvelyvonó

0

8

0

0

5

P9RC jobb markolathéj

0

8

0

0

6

P9RC biztosító rögz. rugó

0

8

0

0

7

P9RC nézőke

0

5

0

0

8

P9RC szánrögzítő

0

5

0

0

9

P9RC szerelt kakas

0

5

0

0

10

P9RC hüvelyvonó tengely

0

5

0

0

11

P9RC billentyű csap rögzítő

0

5

0

0

12

P9RC kivető

0

5

0

0

13

P9RC ütőszeg

0

5

0

0

14

P9RC elsütő emelő

0

5

0

0

15

P9RC elsütő kengyel

0

5

0

0

16

P9RC kakas tengely

0

5

0

0

17

P9RC teljes megszakító

0

5

0

0

18

P9RC bal markolathéj

0

8

0

0

19

P9RC billentyű csap

0

5

0

0

20

P9RC elsütő emelő csap

0

5

0

0

21

P9RC kakas rugó

0

5

0

0

22

P9RC billentyű rugó

0

5

0

0

23

P9RC ütőszeg rugó

0

5

0

0

24

P9RC biztosító

0

5

0

0

25

P9RC szerelt helyretoló vezető

0

5

0

0

26

P9RC elsütő emelő rugó

0

5

0

0

27

P9RC elsütő kengyel nyomórugó

0

5

0

0

28

P9RC hüvelyvonó rugó

0

5

0

0

29

P9RC adogató tömb

0

20

0

0

30

P9RC elsütő kengyel nyomócsap

0

5

0

0

31

P9RC rugótámasz csap

0

5

0

0

32

P9RC szerelt tártartó

0

5

0

0

33

P9RC tár test

0

10

0

0

34

P9RC tár rugó

0

20

0

0

35

P9RC tárfenék lemez

0

10

0

0

36

P9RC tárfenék lemez rögzítő

0

10

0

0

37

P9RC helyretoló rugó

0

30

0

0

38

P9RC hátsó markolat (tok betét)

0

5

0

0

39

P9RC tisztítóvessző

5

24

8

6

40

P9RC hosszított pi. táska fekete

5

24

8

6

41

P9RC tár tok fekete

3

17

4

3

42

P9RC övtok fekete

1

10

0

2

43

P9RC hosszított pi. táska fehér

1

10

0

1

44

P9RC tár tok fehér

1

10

0

1

5. melléklet a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasításhoz

A 7,62 mm AMD-65M gépkarabély alkatrész- és kiegészítő felszerelés normája

Sor-
szám

Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k

KR

RRI

BRFK

1

AMD-65 tengelycsap

0

10

0

0

2

AMD-65 műanyag betét a fogantyúhoz

0

10

0

0

3

AMD-65 hüvelyvonó

0

8

0

0

4

AMD-65 szerelt válltámasz

0

8

0

0

5

AMD-65 teljes válltámasz

0

5

0

0

6

AMD-65 fogantyú

0

5

0

0

7

AMD-65 ütőszeg

0

5

0

0

8

AMD-65 zárófej

0

5

0

0

9

AMD-65 tártest

0

5

0

0

10

AMD-65 ütőszeg csap

0

5

0

0

11

AMD-65 vállas csavar

0

5

0

0

12

AMD-65 csőborítóhéj retesz

0

5

0

0

13

AMD-65 helyretolórugó támasztó

0

5

0

0

14

AMD-65 szerelt alsóágy

0

5

0

0

15

AMD-65 szerelt csőszájfék

0

5

0

0

16

AMD-65 szerelt helyretolórugó

0

5

0

0

17

AMD-65 tokfedél

0

5

0

0

18

AMD-65 válltámasz betét

0

5

0

0

19

AMD-65 válltámasz rugó

0

5

0

0

20

AMD-65 hüvelyvonó rugó

0

8

0

0

21

AMD-65 hüvelyvonó tengely

0

8

0

0

22

AMD-65 helyretoló rugó

0

5

0

0

23

AMD-65 szerelt válltámasz

0

5

0

0

24

AMD-65 válltámasz rugó

0

5

0

0

25

AMD-65 ütőrugó

0

2

0

0

26

AMD-65 kioldóemelő rugó

0

2

0

0

27

AMD-65 tárrögzítő retesz

0

2

0

0

28

AMD-65 reteszrugó

0

2

0

0

29

AMD-65 késleltető rugó

0

2

0

0

30

AMD-65 elsütőszerkezet tengely

0

2

0

0

31

AMD-65 célgömb

0

2

0

0

32

AMD-65 késleltető

0

2

0

0

33

AMD-65 késleltető tengely

0

2

0

0

34

AMD-65 irányzékcsapó rugó

0

2

0

0

35

AMD-65 alsó rögzítőgyűrű

0

2

0

0

36

AMD-65 célgömbtalp

0

2

0

0

37

AMD-65 szerelt vezetőcső

0

2

0

0

38

AMD-65 irányzékcsapó

0

2

0

0

39

AMD-65 irányzéktoló

0

2

0

0

40

AMD-65 irányzéknyomó

0

2

0

0

41

AMD-65 irányzéknyomó rugó

0

2

0

0

42

AMD-65 szerelt tűzváltó

0

2

0

0

43

AMD-65 gázdugattyúrúd

0

2

0

0

44

AMD-65 gázdugattyúrúd csap

0

2

0

0

45

AMD-65 tárrugó

0

2

0

0

46

AMD-65 tárzáró lemez

0

2

0

0

47

AMD-65 tártest

0

2

0

0

48

AMD-65 adogatólemez

0

2

0

0

49

Tisztítóvessző

5

20

7

3

50

Tisztítóvessző toldat

10

33

8

5

51

Hordszíj

10

18

8

5

52

Tártáska

5

20

7

3

53

Tartozék tok

10

36

8

8

54

Tartozék tok, sapka

15

50

10

10

55

Padiátverő

10

32

7

5

56

Kóchenger

10

32

7

5

57

Kulcs

10

32

7

5

58

Csőkefe

10

62

7

5

59

Kétrészes műa. olajos szelence

10

32

7

5

60

Dörzsár

2

7

1

1

61

Szakadthüvely kihúzó

2

7

1

1

1

Az utasítás a 25. pont alapján hatályát vesztette 2016. október 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére