• Tartalom

29/2016. (VII. 15.) BM rendelet

29/2016. (VII. 15.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról1

2016.07.17.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pont a) és c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § (1) bekezdés a)–c) és e)–f) pontjában, valamint 82. § (3) bekezdés c)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és az 1. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím és a 2. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában, valamint (8) bekezdés b) pontjában, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 43. § (2) bekezdésében, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont b) és e) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és b) alpontjában, valamint 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. alcím és a 3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont d) és e) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pontjában, valamint 21. pont f) és g) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pont cf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendvédelmi szerv rendelkezési állományba tartozó, a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, a Tv. 51. § (2)–(4) bekezdése szerinti más szervnél szolgálatot teljesítő vezényelt hivatásos állományú esetében a fegyelmi jogkört gyakorló vezető

az általa vezetett szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tekintetében]

cf) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál a főigazgató,”

2. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 47/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

47/A. § A hivatásos állománynak a Becsületbíróság tagjaként eljárni jogosult tagjairól a nevet, a rendfokozatot, a szolgálati helyet és a szolgálati beosztást rögzítő névjegyzéket
a) az Országos Rendőr-főkapitányságon,
b) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon,
c) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán,
d) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál,
e) az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, valamint
f) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál
oly módon kell vezetni, hogy a Tv. 227. § (1) bekezdésében rögzített feltételek az a)–f) pontban meghatározott szerveknél vezetett névjegyzékek mindegyikére önállóan teljesüljenek.”

3. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „b) és d)” szövegrész helyébe a „b), d) és e)” szöveg lép.

2. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása

4. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 2. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ”

3. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

5. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A rendőr az önveszélyes állapot vagy a személyeket, illetve az anyagi javakat közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet észlelése esetén – az Rtv. 37. §-ában meghatározott intézkedések végrehajtása során – a helyszínen)

h) a szükséges intézkedések megtétele mellett közreműködik a közforgalom számára nyitva álló létesítmény működésének felfüggesztése, valamint rendezvény félbeszakítása esetén a helyszínen tartózkodók biztonságos helyszínelhagyásának biztosításában.”

6. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a következő 22/A. alcímmel egészül ki:

„22/A. Kiemelt biztonsági intézkedés
26/A. § (1) Kiemelt biztonsági intézkedés végrehajtását
a) az országos rendőrfőkapitány,
b) a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes és a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes,
c) illetékességi területén a rendőrfőkapitány, továbbá
d) a hatáskörük szerint ellátott speciális feladatok végrehajtása során a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója, a Készenléti Rendőrség parancsnoka vagy a Terrorelhárítási Központ főigazgatója
rendelheti el.
(2) Ha a kiemelt biztonsági intézkedést nem az országos rendőrfőkapitány vagy a Terrorelhárítási Központ főigazgatója rendeli el, az elrendelő az elrendelésről haladéktalanul jelentést tesz az országos rendőrfőkapitánynak.
(3) A kiemelt biztonsági intézkedés elrendeléséről, illetve meghosszabbításáról az országos rendőrfőkapitány – az általa történt elrendelésről, illetve meghosszabbításról a Terrorelhárítási Központ főigazgatója – haladéktalanul jelentést tesz a rendészetért felelős miniszternek.
(4) A kiemelt biztonsági intézkedés meghosszabbításáról
a) az elrendelő személy, vagy
b) – a Terrorelhárítási Központ főigazgatója által elrendelt kiemelt biztonsági intézkedés kivételével – az országos rendőrfőkapitány
dönt.
(5) A kiemelt biztonsági intézkedés elrendeléséről, meghosszabbításáról, illetve fenntartásáról és az azzal érintett településről vagy településrészéről a döntést hozó személy az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, illetve – a Terrorelhárítási Központ főigazgatójának részéről történt döntéshozatal esetén – a Terrorelhárítási Központ internetes honlapján haladéktalanul közleményben tájékoztatja az érintett terület lakosságát.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott közleményben foglalt adatokról az ott megjelölt személy a kiemelt biztonsági intézkedéssel érintett település jegyzőjét haladéktalanul tájékoztatja.”

7. § Hatályát veszti a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 10. § (1) bekezdés f) pontjában a „valamint” szövegrész.

4. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

8. § A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF),
b) a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokra és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságra (a továbbiakban együtt: igazgatóság),
c) a katasztrófavédelmi kirendeltségekre (a továbbiakban: kirendeltség),
d) a polgári védelmi szervezetekre,
e) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,
f) a büntetés-végrehajtás szervezetére,
g) az Alkotmányvédelmi Hivatalra,
h) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra,
i) a Terrorelhárítási Központra, valamint
j) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra.”

9. § A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 5. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„5. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok katasztrófavédelmi feladatai
9. § Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatója irányítja és ellenőrzi a védekezésre való felkészülés és a védekezési időszak feladatainak teljesítését. Ennek érdekében
a) gondoskodik a felkészülés során a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, illetve a területileg illetékes polgármesterrel történő megfelelő együttműködésről,
b) gondoskodik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 12. § (2) bekezdés d) pontjában és 16. § b) pontjában meghatározott esetekben a megyei védelmi bizottság elnökének vagy a polgármesternek az élet és az anyagi javak védelme érdekében kiadott intézkedései végrehajtásáról,
c) a BM OKF koordinálásával közreműködik a kritikus infrastruktúra védelem katasztrófavédelmi szempontú, horizontális kritériumrendszerének kialakításában, a beazonosítási folyamatban.”

5. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

10. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ esetében a baleset (2) bekezdésben meghatározott kivizsgálásáért, valamint a munkavédelmi hatóság felé történő bejelentéséért a főigazgató a felelős.”

11. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ esetében az elbíráló személynek címzett fellebbezést a főigazgatóhoz kell benyújtani.”

12. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) BM rendelet módosítása

13. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya – az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kivételével – a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervekre terjed ki.”

14. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) BM rendelet 4. § b) pontjában az „Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben” szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóságában” szöveg lép.

7. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló
14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása

15. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

a) rendvédelmi feladatokat ellátó szerv: a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH), a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ), valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK),”

16. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szolgálati igazolvány – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában –)

b) a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, az AH, az NBSZ, valamint a TIBEK hivatásos állományú tagjának fegyverviselésre való jogosultságát,”

(igazolja.)

(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 2. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 18. § (3) bekezdésében meghatározottak mellett a szolgálati igazolvány tartalmazza]

g) az AH, az NBSZ, valamint a TIBEK esetében „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” feliratot.”

17. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 3. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szolgálati igazolvány megrendeléséért, elkészíttetéséért, kiadásáért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és selejtezéséért)

d) az AH, az NBSZ, valamint a TIBEK állománya esetében a helyi személyügyi szerv”

(felel.)

18. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet

a) 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

b) 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul, valamint

c) a 4. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

19. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 2. § (6) bekezdésében az „1–8.” szövegrész helyébe az „1–9.” szöveg lép.

8. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.)
BM rendelet módosítása

20. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Nemzet Biztonságáért Miniszteri Díj az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál (a továbbiakban együtt: polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati tevékenysége során tanúsított kiemelkedő helytállása és szakmai életútja elismerésére, évente 2 fő részére adományozható.
(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál nem hivatásos jogviszonyban álló személyek, illetve a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét segítő személyek részére is adományozható a Nemzet Biztonságáért Díj, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek, vagy tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok eredményes munkájához.”

9. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

21. § (1) A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 3. § b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Belügyminisztérium lakásügyi szervei:

helyi lakásügyi szerv:)

bb) a Készenléti Rendőrség: a saját, valamint külön megállapodás alapján az Országos Rendőr-főkapitányság állománya vonatkozásában, továbbá a rendészeti szakközépiskolák, a Nemzeti Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a BM Nemzetközi Oktatási Központ, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet dolgozói állománya vonatkozásában,”

(2) A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 3. § b) pont bn) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Belügyminisztérium lakásügyi szervei:

helyi lakásügyi szerv:)

bn) a belügyi szervekhez, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karhoz kirendelt és vezényelt dolgozók vonatkozásában a kirendelés vagy vezénylés szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója szerinti, a ba)–bm) alpontban felsorolt szervek.”

22. § A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 28. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál szolgálati jogviszonyban álló vagy a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központhoz vezényelt igénylő esetén a kérelmek elbírálására e szervek vezetője jogosult.”

10. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 62/2012. (XII. 11.)
BM rendelet módosítása

23. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 62/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

a) Szolgálat:
aa) az Alkotmányvédelmi Hivatal,
ab) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint
ac) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ;”

(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 62/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

d) más közigazgatási szerv:
da) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
db) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
dc) a terrorizmust elhárító szerv,
dd) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
de) az Alkotmányvédelmi Hivatal,
df) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ,
dg) az Információs Hivatal,
dh) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint
di) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal;”

11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló
2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosítása

24. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 1. § 3. pontjában az „és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ” szövegrész.

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet módosítása

25. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

b) rendvédelmi feladatokat ellátó szerv:
ba) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
bb) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
bc) a terrorizmust elhárító szerv,
bd) a büntetés-végrehajtási szervezet,
be) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
bf) az Alkotmányvédelmi Hivatal,
bg) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint
bh) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ;”

26. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történő végrehajtásáról szóló 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet 17–24. §-a nem alkalmazható
a) az Alkotmányvédelmi Hivatal,
b) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint
c) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
közalkalmazottainak tekintetében.”

13. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet módosítása

27. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vezényléssel szolgálatot teljesítő hivatásos állományú esetében a fogászati költségek, valamint a szemüvegkészítés vagy kontaktlencse vásárlás költségeinek megtérítése a foglalkoztató belügyi szervet terheli.”

28. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet 11. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történő végrehajtásáról szóló 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet 25. §-a a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ közalkalmazottaira az egyes miniszteri rendeleteknek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet hatálybalépésével nem alkalmazható.”

29. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet 1. § a) pontjában a „Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ,” szövegrész.

14. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása

30. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
b) a terrorizmust elhárító szerv,
c) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
d) a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint
e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
szervezeti teljesítményértékelésére, továbbá az a)–e) pont szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományának egyéni teljesítményértékelése ajánlott elemeire és minősítésére terjed ki.”

31. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6. rendvédelmi feladatokat ellátó szerv: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, továbbá az egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemeire és minősítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ;”

(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„16. országos parancsnok: a 17. pontban meghatározott szervezeti egység vezetője, valamint az egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemeire és minősítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ vezetője;”

32. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 2. § 2. pontjában a „Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ” szövegrész helyébe a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szöveg lép.

15. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól szóló 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet módosítása

33. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól szóló 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,
b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervre,
c) a terrorizmust elhárító szervre,
d) a büntetés-végrehajtási szervezetre,
e) a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,
f) az Alkotmányvédelmi Hivatalra,
g) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra,
h) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra [az a)–h) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: rendvédelmi szerv] és
i) a rendvédelmi szervek állományának a hivatásos állományú, kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi alkalmazotti, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló tagjaira
terjed ki.”

16. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

34. § (1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2. § b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában a Belügyminisztérium lakásügyi szervei:

helyi lakásügyi szerv:)

bb) a Készenléti Rendőrség: a saját, valamint külön megállapodás alapján az Országos Rendőr-főkapitányság állománya vonatkozásában, továbbá a rendészeti szakközépiskolák, a Nemzeti Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a BM Nemzetközi Oktatási Központ, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet dolgozói állománya vonatkozásában,”

(2) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2. § b) pont bn) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában a Belügyminisztérium lakásügyi szervei:

helyi lakásügyi szerv:)

bn) a belügyi szervekhez, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karhoz kirendelt és vezényelt dolgozók vonatkozásában a kirendelés vagy vezénylés helye szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója szerinti, a ba)–bm) alpontban felsorolt szervek.”

17. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

35. § A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet)

b) – az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ kivételével – a belügyminiszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és”

36. § Hatályát veszti a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet C) pont 3. és 3.1. alpontja.

18. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

37. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazásában rendvédelmi közalkalmazott
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél,
b) a terrorizmust elhárító szervnél,
c) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél,
d) a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél,
e) a büntetés-végrehajtási szervezetnél,
f) az Alkotmányvédelmi Hivatalnál,
g) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál,
h) a rendészeti szakközépiskoláknál a nem tanár (pedagógus) munkakörökben,
i) a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központnál,
j) a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságon, vagy
k) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál
foglalkoztatott közalkalmazott.”

19. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

38. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

b) 10. § (2) bekezdése, valamint

c) 7. melléklet „II. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások” cím A) pontjában foglalt táblázat.

20. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

39. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

b) rendvédelmi szerv: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, a terrorizmust elhárító szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ.”

40. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szolgálati jelvény megrendeléséért, kiadásáért, cseréjéért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és selejtezéséért (a továbbiakban együtt: ellátás), valamint az ezekkel járó költségek biztosításáért]

d) az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, illetve a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ állománya esetében a helyi személyügyi szerv”

(saját költségvetése terhére felel.)

41. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet az 5. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

42. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (4) bekezdésében az „1–5. melléklet” szövegrész helyébe az „1–5. és a 7. melléklet” szöveg lép.

21. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

43. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 14–16. § hatálya nem terjed ki az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományára.”

22. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosítása

44. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 1. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed)

f) az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH), a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ), valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) igényjogosult állományára,”

45. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a) 2. § 7. és 12. pontjában, valamint 21. § (8) bekezdésében az „NBSZ” szövegrész helyébe az „NBSZ, a TIBEK”,

b) 2. § 13. pontjában, valamint 7. § (1) bekezdésében az „AH és az NBSZ” szövegrész helyébe az „AH, az NBSZ és a TIBEK”,

c) 24. § (4) bekezdésében az „AH-nál és az NBSZ-nél” szövegrész helyébe az „AH-nál, az NBSZ-nél és a TIBEK-nél”, valamint

d) 6. mellékletének címében és 1–3. pontjában a „Nemzetbiztonsági Szakszolgálat” szövegrész helyébe a „Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ”

szöveg lép.

23. Záró rendelkezések

46. § Ez a rendelet a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

1. melléklet a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklet 2. alcíme szerinti táblázat a következő 14/a. sorral egészül ki:

14/a.

Terrorelhárítási és Információs Bűnügyi Elemző Központ

munkavédelmi felügyelő

felsőfokú

1/teljes*

2. melléklet a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelethez

1.     A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 6. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
– „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” felirat,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

3. melléklet a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelethez

1.     A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 7. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
– „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” felirat,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

4. melléklet a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelethez

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása
1.     Az igazolvány felépítése:
Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, világoskék színű címsorban sötétlila felirattal ellátott többrétegű műanyag kártyaigazolvány. Az első oldalon holografikus biztonsági elem található.
2.     Az igazolvány első oldalának adattartalma:

– a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ címere,
– a „TERRORELHÁRÍTÁSI INFORMÁCIÓS ÉS BŰNÜGYI ELEMZŐ KÖZPONT” felirat,
– „fegyverviselésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3.     Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
– „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” felirat,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

5. melléklet a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelethez

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása
A szolgálati igazolvány bőr tokjának felső részében található plakett vastartalmú ötvözött lemezből sajtoló fémnyomással készül. A plakett fémlemez széle vékonyodó, lekerekített. A plakett felszínét szürkés-feketés fémes hatású bevonat borítja. A plakett optikailag két elkülönítethető részből, egy körből és a kör mögött található pajzsból áll. A pajzs alapvetően keskenyebb a körnél, annak alsó és felső széle azonban kilóg a logót tartalmazó kör alól. A pajzs felső íve enyhébb, az alsó szélét a pajzs szélességével azonos átlójú körív zárja.
A plakett látható részének mérete ennél csekély mértékben kisebb, a dombornyomott lemez a látható felület felé kúposodik. A középső kerek rész logóként a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ címerét tartalmazza.
A plakett alsó részét záró körív bal és jobb oldalán szimmetrikus, zöld színű tölgyfalevél ékítmények láthatók, amelyek a jelvény azonosító számát fogják közre.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére