• Tartalom

295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet

295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet

az ”EUROVEGAS” Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”, valamint az ”Ipari Terület Bezenye” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről, a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete kötelezettségteljesítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint egyes gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2018.01.01.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,
a 6. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ”EUROVEGAS” Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”, valamint az ”Ipari Terület Bezenye” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítése

1. § A Kormány az ”EUROVEGAS” Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (cégjegyzékszám: 08-09-006054, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 12.), valamint az ”Ipari Terület Bezenye” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (cégjegyzékszám: 08-09-010870, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 12.) gazdasági társaságokat (a továbbiakban: Társaságok) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a Társaságok mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

2. A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete kötelezettségteljesítéséhez szükséges intézkedésekről

3. §1 A Miniszterelnökség a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete működésével összefüggésben felmerülő, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 3. pont szerinti, a foglalkoztatottak bejelentésével kapcsolatos kötelezettségét, az Art. 50. §-a szerinti, a személyi juttatásokat terhelő, továbbá azokkal összefüggésben felmerülő, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 44. §-a alapján az állami adó- és vámhatóság felé teljesítendő bevallási és befizetési kötelezettséget és a bevallás önellenőrzését technikai adószámon – első alkalommal 2016. október 20-áig – teljesíti.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5–6. §2

1

A 3. § a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére