• Tartalom
Oldalmenü

32/2016. (X. 27.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § (9) bekezdése, valamint a 9. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím és a 12–14. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3–5. alcím és a 15–32. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § (1)–(3)2

(4) Az R1. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5)–(11)3

2–3. §4

2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása

4. §5

3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

5. § (1)6

(2)7

(3)8

(4) Az R3. 2. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(5)9

(6) Az R3. 3. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

(7)10

4. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

6–8. §11

5. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

9. §12

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) Az 1. § (4) bekezdése, az 5. § (4) és (6) bekezdése, a 4. melléklet, a 18. melléklet és a 20. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1–3. melléklet a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelethez13

4. melléklet a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű része a „29050” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(Kód

Index

Tevékenység megnevezése

Pont)

„29051

50

Szövettani vizsgálat agyi prion fertőzés gyanúja miatt végzett immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén

2797”

2. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően az OEP-pel kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész a következő 50 ponttal egészül ki:

„50

 

2915

Semmelweis Egyetem, Budapest (Neuropathológia és Prionbetegség Referencia Központ)”

5–15. melléklet a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelethez14

16. melléklet a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelethez15

17. melléklet a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelethez16

18. melléklet a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelethez

Az R3. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „29050” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(OENO kód

Cs

Egészségügyi eljárás

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

„29051

*

Szövettani vizsgálat agyi prion fertőzés gyanúja miatt végzett immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14

16

18

19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

48

50

51

54

55

56

59

601

604

65

A2

7308

OENO kód2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

29051”

19. melléklet a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelethez17

20. melléklet a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelethez

Az R3. 3. melléklet „29050 Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép, és azt követően a következő „29051 Szövettani vizsgálat agyi prion fertőzés gyanúja miatt végzett immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén” megjelölésű résszel egészül ki:
29050 Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén
A tevékenység fagyasztott vagy paraffinos metszeteken immunhisztokémiai reakció elvégzésének felel meg, mely magában foglalja az anyag lemetszését, a hisztokémiai reakció elvégzését és az értékelést.
Elszámolási lehetőség: több helyről vett minta esetén 5
Kizárva: 29051
29051* Szövettani vizsgálat agyi prion fertőzés gyanúja miatt végzett immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén
A tevékenység paraffinos metszeteken immunhisztokémiai reakció elvégzésének felel meg, mely magában foglalja az anyag lemetszését, a hisztokémiai reakció elvégzését és az értékelést.
Elszámolási lehetőség: több helyről vett minta esetén 26
Kizárva: 29050”

21–32. melléklet a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelethez18

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (5)–(11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 5. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 5–15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 21–32. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.