• Tartalom

339/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.11.18.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

4. § (1) A Miniszterelnökséghez az 1. § alapján átkerült, a Magyarországi Cigányokért Közalapítvánnyal kapcsolatos feladatokat 2016. december 1-jétől az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. A Magyarországi Cigányokért Közalapítvánnyal kapcsolatos feladatok – ideértve a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszűnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást, valamint jogainak érvényesítését is – tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
(2) A Miniszterelnökséghez az 1. § alapján átkerült, a 4. mellékletben meghatározott projektek támogatásával kapcsolatos feladatokat 2016. december 1-jétől az Igazságügyi Hivatal látja el. A 4. mellékletben meghatározott projektekkel kapcsolatos feladatok tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja az Igazságügyi Hivatal.”

2. § A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel megállapított 4. §-sal összefüggésben a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet szerinti átadás-átvételi eljárást a Miniszterelnökség 2016. november 30. napjáig teljesíti.”

3. § A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 339/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez

A Miniszterelnökség által kezelt vagy fenntartott, hazai vagy európai uniós forrásból finanszírozott projektben ellátott feladatok jogutódlása

 

A

B

C

1.

Projekt azonosítószáma

Projekt megnevezése

Jogutód

2.

EMA/2012/1.1.1.

Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek

Igazságügyi Hivatal

3.

TÁMOP 5.6.1 C-11/2-2011-0018

Ne légy áldozat!

Igazságügyi Hivatal

4.

TÁMOP 5.6.1 C-11/2-2011-0024

SANSZ

Igazságügyi Hivatal

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. november 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére