• Tartalom

34/2016. (XII. 19.) MvM rendelet

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról1

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet [a továbbiakban 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet]

a) 5. § (2) bekezdésében a „9 tagú” szövegrész helyébe a „13 tagú” szöveg,

b) 7. § nyitó szövegrészében az „amely az IH önálló szervezeti egységeként működik, és az alábbi feladatokat látja el” szövegrész helyébe az „az alábbi feladatokat a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. útján látja el” szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet 8. §-ában az „és az IH-n” szövegrész.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére