• Tartalom
Oldalmenü

34/2016. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

2016.08.31.
A 2015. évi LXX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2015. június 18-i 84. számában kihirdetett, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás 12. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Jelen ATIA a második megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba azon Felek között, akik azt megerősítették, elfogadták vagy jóváhagyták. A többi Szerződő Fél vonatkozásában a jelen Megállapodás a saját megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratuk letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba.”
Hazánk a megerősítési okiratot 2015. június 17-én állította ki.
A megerősítésről szóló második, a Horvát Köztársaság által megküldött értesítés kézhezvételének napja: 2016. augusztus 4.
A Megállapodás hatálybalépésének napja hazánk és a Horvát Köztársaság között: 2016. október 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2015. évi LXX. törvény 8. § (4) bekezdésével, megállapítom, hogy a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXX. törvény 2. és 3. §-a 2016. október 1-jén, azaz kettőezer-tizenhat október első napján lép hatályba hazánk és a Horvát Köztársaság között.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás