• Tartalom
Oldalmenü

359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet

a fiatal szakorvosok bérfejlesztésével kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

2016.11.25.

A Kormány
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont mf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. és a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont mf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

1–3. §1

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

4–5. §2

6. § Hatályát veszti a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a)3

b)4

c)5

d)6

e)–g)7

h)8

3. Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet
hatályon kívül helyezése

7. §9

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § b), c), e), f) és g) pontja 2022. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 6. § a), d) és h) pontja 2023. április 1-jén lép hatályba.

1

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a) pontja a 8. § (3) bekezdése alapján 2023. április 1-jén lép hatályba.

4

A 6. § b) pontja a 8. § (2) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

5

A 6. § c) pontja a 8. § (2) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

6

A 6. § d) pontja a 8. § (3) bekezdése alapján 2023. április 1-jén lép hatályba.

7

A 6. § e)–g) pontja a 8. § (2) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

8

A 6. § h) pontja a 8. § (3) bekezdése alapján 2023. április 1-jén lép hatályba.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.