• Tartalom

37/2016. (IX. 5.) NFM rendelet

37/2016. (IX. 5.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról1

2016.09.06.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A miniszter által adományozható szakmai díjak a következők:)

i) Pro Turismo-díj.”

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az adományozást kezdeményezheti:)

g) a Pro Turismo-díj esetében a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, valamint a turisztikai és vendéglátóipari szakmai szervezetek.”

3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Elismerés adományozására a következő alkalmakból kerül sor:
a) március 15-i nemzeti ünnep,
b) fogyasztóvédelmi világnap (március 15.),
c) űrhajózás világnapja (április 12.),
d) közszolgálati tisztviselők napja (július 1.),
e) vasutasnap (július 10.),
f) augusztus 20-i állami ünnep,
g) bányásznap (minden év szeptember hónap első vasárnapja),
h) turisztikai világnap (szeptember 27.),
i) október 23-i nemzeti ünnep,
j) Borbála-nap (december 4.),
k) nemzetközi polgári repülés világnapja (december 7.),
l) kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló.”

4. § A Rendelet a következő 13/B. §-sal egészül ki:

13/B. § (1) Pro Turismo-díj a turisztikai tevékenység irányításában, tervezésében, szervezésében, a nemzetközi turisztikai kapcsolatok terén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként adományozható.
(2) Évente legfeljebb 6 díj adományozható.
(3) A díj a turisztikai világnap (szeptember 27.) alkalmából adományozható.”

5. § A Rendelet 23. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Miniszteri Elismerő Oklevél az 5. § (1) bekezdésében meghatározott eseményekhez kapcsolódóan adható.
(3) Évente legfeljebb 270 darab oklevél adományozható oly módon, hogy az 5. § (1) bekezdésében feltüntetett nemzeti ünnepek, illetve állami ünnep alkalmával alkalmanként legfeljebb 30 darab, az 5. § (1) bekezdésében feltüntetett egyéb alkalmak esetében alkalmanként legfeljebb 20 darab adományozható.
(4) Szakmai indokoltság esetén a miniszter a (3) bekezdésben meghatározott, alkalmanként adható oklevélszámtól eltérhet.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére