• Tartalom

395/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

395/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről

2016.12.06.

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) által – a Tanácsnak a területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (15) bekezdésében foglalt feladatai ellátása érdekében – alapított nonprofit gazdasági társaság a Tanács alapítói döntése alapján

a) részt vehet a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programhoz kapcsolódó területfejlesztési feladatok ellátásában, koordinációjában,

b) működtetheti a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program végrehajtását támogató irodákat.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére