• Tartalom
Oldalmenü

4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról1

2016.07.24.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (4) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva következőket rendelem el:

1. §2

2. §3

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 2. melléklettel megállapított összegek 2016. július 1-jével alkalmazandóak.

1. melléklet a 4/2016. (VII. 22.) KKM rendelethez4

2. melléklet a 4/2016. (VII. 22.) KKM rendelethez5

1

A rendeletet az 5/2018. (VIII. 23.) KKM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2018. augusztus 24. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.