• Tartalom

40/2016. (X. 12.) BM rendelet

az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvényhez kapcsolódó egyes BM rendeletek módosításáról1

2016.10.13.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény 51. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 4., 6., 9. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. A Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről, feladatáról és hatásköréről szóló
24/1990. (IX. 5.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

1. § Hatályát veszti a Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről, feladatáról és hatásköréről szóló 24/1990. (IX. 5.) BM rendelet.

2. Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM–PM együttes rendelet módosítása

2. § Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM–PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdésében az „az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumra”, az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatóságára” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági feladatot ellátó szerveire” szöveg lép.

3. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása

3. § A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

a) 10/A. § (2) bekezdésében a „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában” szövegrész helyébe a „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában”, valamint az „a Vám- és Pénzügyőrség Alapfokú és Középfokú Szaktanfolyamon szerzett pénzügyőri szakképesítést igazoló bizonyítványt” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint jogelődjénél, a Vám- és Pénzügyőrségnél szerzett középfokú szaktanfolyami bizonyítványt” szöveg,

b) 10/A. § (3) bekezdésében a „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában” szövegrész helyébe a „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában” szöveg

lép.

4. Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló
12/2011. (III. 30.) BM rendelet módosítása

4. § (1) Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 12/2011. (III. 30.) BM rendelet

a) 10. § b) pontjában a „nyomozó hatósága” szövegrész helyébe a „nyomozó hatósági feladatot ellátó szerve”,

b) 11. § (3) bekezdés b) pontjában a „NAV nyomozó hatósága” szövegrész helyébe a „NAV nyomozó hatósági feladatot ellátó szerve”, az „a NAV elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője”,

c) 12. § (3) bekezdésében a „NAV nyomozó hatóságai” szövegrészek helyébe a „NAV nyomozó hatósági feladatot ellátó szervei”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 12/2011. (III. 30.) BM rendelet 15. § (3) és (4) bekezdése.

5. A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

5. § A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a) 5. melléklet 5. pontjában a „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában” szövegrész helyébe a „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában” szöveg,

b) 5. melléklet 7. pontjában az „a Vám- és Pénzügyőrség Alapfokú és Középfokú Szaktanfolyamon szerzett pénzügyőri szakképesítés” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint jogelődjénél, a Vám- és Pénzügyőrségnél középfokú szaktanfolyamon szerzett képesítés” szöveg,

c) 5. melléklet 8. pontjában a „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában” szövegrész helyébe a „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában” szöveg

lép.

6. Az Eurodac II. rendelet szerinti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló
47/2015. (VIII. 6.) BM rendelet módosítása

6. § Az Eurodac II. rendelet szerinti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló 47/2015. (VIII. 6.) BM rendelet 1. § 5. pontjában a „hatóságai” szövegrész helyébe a „hatósági feladatot ellátó szervei” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére