• Tartalom

420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.01.02.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1)–(2)3

(3) Az R2.

a) 12. § (4) bekezdésében a „járási hivatala” szövegrész helyébe a „járási hivatala és a NÉBIH (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság)” szöveg,

b) 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (1) és (2) bekezdésében az „A megyei kormányhivatal járási hivatala” szövegrész helyébe az „Az ellenőrző hatóság” szöveg,

c) 13. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében az „a megyei kormányhivatal járási hivatala” szövegrész helyébe az „az ellenőrző hatóság” szöveg,

d)4

lép.

(4)5

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

1–3. melléklet a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (3) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére