• Tartalom
Oldalmenü

434/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

az EDF International S.A.S.-nek az EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedése ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2016.12.16.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján az EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 6720 Szeged, Klauzál tér 9., cégjegyzékszám: 06-10-000056) fennálló 100%-os tulajdoni részesedésnek az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az EDF International S.A.S.-től történő megszerzését – tekintettel a villamosenergia-közszolgáltatási tevékenységet végezni kívánó, piaci alapokon megszervezett, hosszú távon fenntartható módon működő és az ellátás biztonságát fokozó nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezésére – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.