• Tartalom
Oldalmenü

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

2021.02.06.

A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 31/C. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezése alatt álló, kincstárnál vezetett letéti számlára az Mktv. 31/D. § (7) bekezdése alapján befizetett összeg a 2021. évben a 33 000 000 000 forintot nem haladhatja meg.

2. § Ez a rendelet 2017. január 2-án lép hatályba.

1

Az 1. § a 301/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.