• Tartalom

5/2016. (II. 10.) BM rendelet

a törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról1

2018.01.01.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadására irányuló hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási díj) ötezer forint.

(2)2 Az igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú célelszámolási számlára kell megfizetni.

(3)3 Az igazgatási szolgáltatási díj a Belügyminisztérium működési bevétele.

(4)4

2. §5 Az 1. § (1) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettséget POS terminálon keresztül történő bankkártyás fizetés vagy postai készpénz-átutalási megbízás igénybevételével, fizetési számlára történő készpénzfizetés útján kell teljesíteni.

3. §6 Az 1. § (1) bekezdése szerinti pénzösszegek nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. § Az igazgatási szolgáltatási díj vonatkozásában

a) a díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. § (4) bekezdésében,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint

d)7 a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 79. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá az Itv. 80. § (1) bekezdés f) és j) pontjában

foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon az igazgatási szolgáltatási díjat, ahol az Itv. állami adóhatóságot említ, azon a Belügyminisztériumot kell érteni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 38/2019. (XI. 7.) BM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2019. november 15. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 59. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 109. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 109. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 109. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § d) pontja az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 59. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére