• Tartalom

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet

az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről

2017.08.01.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 A Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regisztert (a továbbiakban: Protézis Regiszter) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: működtető szerv) működteti.

2. § (1) A Protézis Regiszter részére az 1. melléklet szerinti beavatkozást (a továbbiakban: beavatkozás) végző egészségügyi szolgáltató továbbítja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 16/B. § (2) bekezdése szerinti adatokat.

(2) A beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a 2. melléklet szerinti adattartalommal, a működtető szerv által rendelkezésre bocsátott informatikai adatszolgáltatási felületen teljesíti az Eüak. 16/B. § (3) bekezdése szerinti határidőben.

(3) Az adatszolgáltatást a csípő- és térdízületi endoprotézis beültetésével és eltávolításával kapcsolatos valamennyi műtéti beavatkozás vonatkozásában

a) az egy ellátási esethez kapcsolódó, több független időpontban végzett beavatkozásról, valamint

b) az egy időpontban végzett protézis kivétel és ismételt beültetés vonatkozásában is

önállóan kell teljesíteni.

3. § (1) Az adatkezelési előírások betartásáért az egészségügyi szolgáltatónál működő adatvédelmi felelős, annak hiányában az adatszolgáltató orvos felelős. Az adatszolgáltatás végrehajtásáért és az adatközlés teljességéért az egészségügyi szolgáltató vezetője felelős. A Protézis Regiszter részére továbbított adatok hitelességéért az adott beavatkozást végző orvos felelős.

(2) A Protézis Regiszter részére jelentett adatoknak egyezniük kell a beteg egészségügyi dokumentációjában szereplő adatokkal, valamint a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók esetén az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, finanszírozás céljából megküldött teljesítmény jelentés vonatkozó adataival.

4. § (1) A működtető szerv a hiányosságokról, a hibás adatszolgáltatásokról visszajelzést küld az érintett adatszolgáltatónak. Az egészségügyi szolgáltató a megkeresés alapján gondoskodik a hiányos, hibás adat javításáról.

(2) Az elektronikus adatszolgáltatás átmeneti szüneteléséről az egészségügyi szolgáltató köteles értesíteni a működtető szervet, majd a hiba megszűnését követően adatszolgáltatási kötelezettségének legkésőbb a hiba megszűnésétől számított 8 napon belül köteles eleget tenni.

5. § A működtető szerv hozzáférést biztosít

a) a beavatkozást végző orvos részére az érintett beteggel kapcsolatban a Protézis Regiszterben tárolt adatokhoz,

b) az egészségügyi szolgáltató vezetője részére az intézményben ellátott betegekkel kapcsolatos, a Protézis Regiszterben tárolt adatokhoz.

6. § A működtető szerv személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból minden naptári félévet követő hónap utolsó napjáig adatszolgáltatást teljesít

a) az Egészségügyi Szakmai Kollégium

aa) Ortopédia tagozata,

ab) Traumatológia és kézsebészet tagozata, valamint

ac) Fizikális medicina, rehabilitáció és gyógyászati segédeszköz tagozata,

b)2 az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI), továbbá

c) az egészségügyért felelős miniszter

részére.

7. § A működtető szerv az információs önrendelkezési jogról szóló törvényben foglaltak szerint az érintett beteg kérelmére tájékoztatást ad a Protézis Regiszterben az érintettel kapcsolatban tárolt adatokról.

8. §3 A 6. § a) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján az Egészségügyi Szakmai Kollégium érintett tagozatai a beavatkozások eredményességének és minőségének szakmai értékelése érdekében a tárgyévet követő év május 31-éig jelentést készítenek, amelyet az Egészségügyi Szakmai Kollégium megküld az egészségügyért felelős miniszter, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, az OGYÉI részére a csípő- és térdízületi endoprotézisekkel kapcsolatos beavatkozások szervezésének, tervezésének, működésének értékelése, továbbá a csípő- és térdízületi protézisek megfelelőségének vizsgálata, elemzése céljából.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § A 2. § szerinti adatszolgáltatást 2016. július 1-jétől kell teljesíteni az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint.

1. melléklet az 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelethez4

A Protézis Regiszter jelentés adatszolgáltatási kötelezettségének körébe tartozó beavatkozások

OENO Kód

Megnevezés

 

 

57861

Csontblock beültetés, autolog

57862

Csontblock beültetés, homolog

57869

Csontpótlás heterolog

5786A

Csontpótlás syntethicus

5814G

Térdprotézis beültetés, unicondylaris

5814K

Térdprotézis eltávolítás

58150

Csípőprotézis beültetés, cementes

58151

Csípőprotézis beültetés, cement nélküli

58156

Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre

58157

Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire

58158

Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre

58159

Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire

5815A

Csípőprotézis csere, cementes-cementesre

5815B

Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire

5815C

Csípőprotézis fej csere

5815D

Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre

5815E

Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid

5815F

Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra

5815G

Spacer beültetés

5815H

Felszínpótló csípőprotézis beültetés

5815J

Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815K

Bipoláris csípőprotézis csere totálra

5815M

Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre

5815N

Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815P

Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre

5815Q

Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815R

Revíziós csípőprotézis beültetés

5815S

Bipoláris csípőprotézis beültetés

5815T

Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

5815U

Csípőprotézis eltávolítás

5815V

Protetizált csípőízület feltárás implantáció nélkül

58169

Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés

5816D

Csípőprotézis insert csere

5816E

Vápakosár beültetés

5816F

Nyak toldalék beültetés

5816G

Polietilén vápaaugmentáció

5816H

Trabecular metal vápaaugmentáció

5816J

Trabecular metal ék beültetés

58380

Periproteticus törés miatt végzett lemezes osteosynthesis

58381

Periproteticus törés miatt végzett cerclage felhelyezés

58382

Periproteticus törés miatt végzett csavaros osteosynthesis

58383

Periproteticus törés miatt végzett LISS rögzítés

58540

Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes

58541

Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli

58542

Térdprotézis csere cementes-cementesre

58543

Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire

58544

Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre

58545

Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire

58547

Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre

58548

Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire

58549

Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854A

Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854B

Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre

5854C

Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire

5854D

Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854E

Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854F

Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid

5854G

Revíziós térdprotézis beültetés

5854H

Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés

5854J

Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés

5854K

Patellofemoralis térdprotézis beültetés

5854L

Patellofemoralis térdprotézis csere

5854M

Végtagmegőrző térdprotézis beültetés

5854N

Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás

5854P

Protetizált térdízület feltárás implantáció nélkül

5854Q

Patella gomb beültetés

5854R

Patella gomb csere

5854S

Patella gomb eltávolítás

5854T

Térdprotézis insert csere

5854U

Femoralis peg beültetés

5854V

Tibialis peg beültetés

5854W

Femoralis fém ék használata

5854X

Tibialis fém ék használata

2. melléklet az 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelethez

A Protézis Regiszterbe jelentendő adatok

1. Egészségügyi szolgáltató azonosítása

1.1. A munkahely (intézmény, osztály, rendelés)

1.2. Neve

1.3. Címe

1.4. Finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltató esetén a szerződés azonosítója

1.5. Működési engedély szerinti azonosítója

2. A beteg azonosítása és adatai

2.1. Betegazonosító típusa, száma

2.2. A beteg Társadalombiztosítási Azonosító Jele

2.3. A beteg neve, születési neve

2.4. Anyja születési neve

2.5. A beteg lakóhelye

2.6. A beteg neme

2.7. A beteg születési helye és ideje

2.8. A biztosítás országa/a beteg állampolgársága

3. A beteg egészségi állapotának jellemzői

3.1. Testsúly

3.2. Testmagasság

3.3. ASA beosztás

4. A beavatkozás személyi és tárgyi körülményei

4.1. Műtő típusa

4.2. Műtétet végző operáló orvos pecsétszáma, beosztása

4.3. A műtétben közreműködő asszisztensek száma, beosztása

5. A beavatkozás során beültetett vagy eltávolított protézis adatai

5.1. Oldaliság

5.2. A protézis neve

5.3. A protézis típusa

5.4. Gyártási tételszám

5.5. Gyártási sorozatszám

5.6. A gyártó megnevezése

5.7. A forgalmazó megnevezése

5.8. A forgalmazó székhelye

5.9. A protézis Implantátum Regiszterben alkalmazott azonosítója

6. Csípőprotézissel kapcsolatos beavatkozás esetén jelentendő adatok

6.1. Primer csípőprotézis beültetése esetén jelentendő adatok

6.1.1. Műtéti indikáció

6.1.2. Műtéti beavatkozás típusa

6.1.3. Beteg fektetése

6.1.4. Feltárás típusa

6.1.5. Minimál invazív technika

6.1.6. Navigáció

6.1.7. Csontpótlás

6.1.8. Cementezési technika típusa

6.1.9. Antibiotikum profilaxis

6.1.10. Thromboprofilaxis típusa

6.1.11. Műtét alatti szövődmények

6.2. Revíziós csípőprotézis beültetése esetén jelentendő adatok

6.2.1. Műtéti indikáció

6.2.2. Műtéti beavatkozás típusa

6.2.3. A revízió tárgya

a) primer csípőprotézis

b) korábbi revíziós csípőprotézis (kivéve excíziós arthroplastica)

6.2.4. Előző műtét időpontja

6.2.5. Előző műtétet végző intézmény

6.2.6. Komponens eltávolítás esetén a komponens megnevezése, gyártója (amennyiben van adat)

6.2.7. Komponens beültetés típusa

6.2.8. Beteg fektetése

6.2.9. Feltárás típusa

6.2.10. Minimál invazív technika

6.2.11. Navigáció

6.2.12. Csontpótlás

6.2.13. Cementezési technika típusa

6.2.14. Antibiotikum profilaxis

6.2.15. Thromboprofilaxis típusa

6.2.16. Műtét alatti szövődmények

7. Térdprotézissel kapcsolatos beavatkozás esetén jelentendő adatok

7.1. Primer térdprotézis beültetése esetén jelentendő adatok

7.1.1. Műtéti indikáció

7.1.2. Műtéti beavatkozás típusa

7.1.3. Feltárás típusa

7.1.4. Minimál invazív technika

7.1.5. Navigáció

7.1.6. Beteg-specifikus eszközök

7.1.7. Cementezési technika

7.1.8. Antibiotikum profilaxis

7.1.9. Thromboprofilaxis típusa

7.1.10. Csontpótlás

7.1.11. Műtét alatti szövődmények

7.2. Revíziós térdprotézis beültetése esetén jelentendő adatok

7.2.1. Műtéti indikáció

7.2.2. Műtéti beavatkozás típusa

7.2.3. A revízió tárgya

7.2.4. Előző műtét időpontja

7.2.5. Előző műtétet végző intézmény

7.2.6. Komponens eltávolítás esetén a komponens megnevezése, gyártója (amennyiben van adat)

7.2.7. Komponens beültetés típusa

7.2.8. Feltárás típusa

7.2.9. Minimál invazív technika

7.2.10. Navigáció

7.2.11. Cementezési technika

7.2.12. Antibiotikum profilaxis

7.2.13. Thromboprofilaxis típusa

7.2.14. Csontpótlás

7.2.15. Műtét alatti szövődmények

1

Az 1. § az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 103. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 6. § b) pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 103. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 8. § az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 103. § c)–d) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére