• Tartalom

5/2016. (II. 29.) KKM közlemény

5/2016. (II. 29.) KKM közlemény

a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításról szóló 2015. évi LXXI. törvény 11. § (4) bekezdésében meghatározott időpont, valamint az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezményéhez tett nyilatkozatok visszavonásának hatályosulása naptári napjának megállapításáról

2016.02.29.
A Magyar Közlöny 2015. június 18-i 84. számában kihirdetett 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításról szóló 2015. évi LXXI. törvény 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„(1) Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy Magyarország az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetéséről szóló 1987. évi 20. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Véttvr.) 3. §-ában foglalt, az Egyezmény 12. Cikke, 90. Cikke és 96. Cikke alapján megtett nyilatkozatokat visszavonja.”
Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezmény 97. Cikk (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a nyilatkozatok visszavonásának hatályosulásáról:
„Az az állam, amely az Egyezményen alapuló nyilatkozatot tesz, a letéteményeshez intézett hivatalos írásbeli bejelentéssel bármikor visszavonhatja azt. A visszavonás a bejelentésnek a letéteményes által történt kézhezvételét követő hat hónap utáni hónap első napján lép hatályba.”
A visszavonásról szóló bejelentésnek a letéteményes által történt kézhezvételének napja: 2015. július 6.
A nyilatkozatok visszavonása hatályosulásának és a 2015. évi LXXI. törvény 11. § (4) bekezdésében meghatározott időpont naptári napja: 2016. február 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2015. évi LXXI. törvény 10. § (2) bekezdésével megállapítom, hogy a nyilatkozatok visszavonása hatályosulásának és a törvény 11. § (4) bekezdésében meghatározott időpont naptári napja 2016. február 1., azaz kettőezer-tizenhat február első napja.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére