• Tartalom

2016. évi LXII. törvény

2016. évi LXII. törvény

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról1

2016.07.02.

1–3. §2

Záró rendelkezések

4. § E törvény 2016. július 1-jén lép hatályba.

5. § E törvény 1. §-a, 2. §-a és 1. melléklete az Alaptörvény 38. § cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2016. évi LXII. törvényhez3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 14. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 65. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére