• Tartalom

2016. évi LXXX. törvény

2016. évi LXXX. törvény

az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2018.09.02.
I. Fejezet

AZ OKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

1. §2

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

2–15. §3

16. § Az Szt.

a)–b)4

c)–d)5

e)–g)6

h)7

szöveg lép.

17. §8

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

18–20. §9

21–22. §10

23. §11

24. §12

25. §13

26. §14

27. §15

28–31. §16

32. §17

33. § (1)–(2)18

(3)19

(4)20

34. §21

35–39. §22

40–41. §23

42. §24

43. §25

44. §26

45. § Az Nkt.

1.27

2.28

3.29

4.30

5.31

6–8.32

9.33

10.34

11.35

12–14.36

15.37

16–26.38

szöveg lép.

46. § Hatályát veszti az Nkt.

a)39

b)–c)40

2–6.41

7.42

8–15.43

47. § Nem lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXV. törvény 1. és 4. §-a.

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

48. §44

49–50. §45

51. §46

52. §47

53–57. §48

58. §49

59–66. §50

67. §51

68. §52

69. § (1)53

(2)54

(3)55

70. §56

71. § (1)57

(2)–(3)58

72. § Az Nftv.

a)59

b)60

c)61

d)62

e)–m)63

szöveg lép.

73. § Hatályát veszti az Nftv.

1–5.64

6.65

7–8.66

9.67

5. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

74. §68

II. Fejezet

AZ OKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

75. §69

7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

76. §70

8. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

77. §71

9. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

78. §72

10. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

79. §73

11. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

80. §74

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

81. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 45. § 11. pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 69. § (2) bekezdése, a 71. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

(5) A 21–22. § és a 73. § 9. pontja 2016. szeptember 2-án lép hatályba.

(7) A 24. §, a 27. §, a 33. § (1)–(2) bekezdése, a 45. § 3. pontja 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(8) A 26. § 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

1–2. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez75

3. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez76

4–5. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez77

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 23.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 16. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 16. § c)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16. § e)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 16. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 18–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 28–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 33. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 33. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 33. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 35–39. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 45. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 45. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 45. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 45. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 45. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 45. § 6–8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 45. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 45. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 45. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 45. § 12–14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 45. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 45. § 16–26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 46. § 1. pont a) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 46. § 1. pont b)–c) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 46. § 2–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 46. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 46. § 8–15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 53–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 59–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 69. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 69. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 69. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 71. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 71. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 72. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 72. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 72. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 72. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 72. § e)–m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 73. § 1–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 73. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 73. § 7–8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 73. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 78. § a 2016: CXXVI. törvény 50. §-a alapján nem lép hatályba.

73

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 4–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére